Interes prawny stowarzyszenia musi wynikać z przepisu prawa

Samorząd terytorialny

Warunkiem koniecznym dla przyznania zdolności sądowej organizacji społecznej nieposiadającej osobowości prawnej jest prowadzenie przez tą organizację takiej działalności statutowej, która dotyczy...

06.11.2012

Nadanie statutu ZOZ jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutu zakładowi opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego i w kosekwencji podlega ona obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uznał...

05.11.2012

Złamane drzewo można wyciąć tylko po zezwoleniu

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

03.11.2012