SN: parafia nie odzyska budynku w naturze

Parafia ewangelicko-augsburska musi zadowolić się 10 mln odszkodowaniem. Bydgoszcz nie może zwrócić budynku w naturze, gdyż naruszyłoby to prawa osób trzecich, jaką jest spółka z udziałem samorządu...

28.02.2013

ETS: można dwa razy ukarać podatnika za to samo

Prawo unijne nie zabrania, by podatnik VAT był karany dwukrotnie za ten sam czyn: raz sankcją podatkową, drugi raz sankcją karną - orzekł we wtorek unijny Trybunał. W Polsce dwukrotne karanie jest...

26.02.2013

ETS: można dwa razy karać podatnika za ten sam czyn

Prawo unijne nie zabrania, by podatnik VAT był karany dwukrotnie za ten sam czyn: raz sankcją podatkową, drugi raz sankcją karną - orzekł we wtorek unijny Trybunał. W Polsce dwukrotne karanie jest...

26.02.2013

Prezydent miasta nie może ingerować w działalność szkoły

Samorząd terytorialny

Prezydent miasta nie może wydać zarządzenia, które narzuca dyrektorom szkół i innych placówek oświatowych konkretne rozwiązania oraz wytyczne. Obowiązek zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły i...

26.02.2013

Sąd: odsetki z ZUS nie są odrębnym świadczeniem

Odsetki nie są odrębnym świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, lecz świadczeniem akcesoryjnym, które w wypadku zaistnienia określonych w ustawie warunków powinno być przyznane i wypłacone przez...

26.02.2013