Umorzona kara administracyjna nie jest przychodem

Umorzenie przez gminę kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia wraz z odsetkami za zwłokę nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

25.06.2013

Minimalizowanie strat uzasadnia zaliczenie do KUP

Wydatki poniesione przez podatnika w celu minimalizowania strat mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Warszawie z 21 marca 2013 r.

24.06.2013

Uzupełnienie skargi nie jest odpisem pisma

Samorząd terytorialny

Pismo procesowe nazwane uzupełnieniem skargi nie stanowi jej odpisu. Odpisem pisma jest bowiem każdy dalszy jego egzemplarz, odwzorowany w dowolnej technice, zgodny z oryginałem co do treści uznał...

24.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski