WSA: radny nie może dzierżawić gruntów gminy

Samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki,...

08.07.2013

Prawo do ostatniego słowa nie dotyczy postanowień

Strona ma zagwarantowane prawo do zajęcia ostatecznego stanowiska przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, a więc gdy organ w sposób władczy orzeka o uprawnieniach lub obowiązkach...

08.07.2013

SA: pomników nie wolno zmieniać bez zgody twórcy

Gmina Lesznowola pod Warszawą musi usunąć granitowy krzyż umieszczony przy pomniku pomordowanych więźniów Pawiaka i Ravensbruck w Magdalence, a obelisk przesunąć w miejsce, gdzie stał od 1964 roku...

07.07.2013

Radny nie może dzierżawić gruntów rolnych gminy

Samorząd terytorialny

Samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki,...

05.07.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski