SN: milion zł za zakażenie w wojsku

Przy zaprzeczeniu ojcostwa sąd musi brać pod uwagę hierarchię wartości dobro dziecka i interes ojca, a także zasady współżycia społecznego stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca br.

08.03.2013

CIT: opłata leasingowa to jednorazowy wydatek

Wstępna opłata leasingowa, którą podatnik poniesie w związku z zawarciem umowy leasingu operacyjnego, będzie stanowić samodzielny wydatek mający pośredni związek z uzyskaniem przychodów, podlegający...

07.03.2013

SOKiK: dom maklerski stosował niedozwoloną klauzulę

Sprzedaż zgromadzonych przez konsumenta aktywów nastąpi w niektórych sytuacjach według własnego uznania przedsiębiorcy to postanowienie stosowane przez Dom Maklerski BDM w Bielsku-Białej Sąd Ochrony...

06.03.2013

SN: opłata za użytkowanie wieczyste po aktualizacji

Użytkownik wieczysty w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę roczną w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty taka jest...

06.03.2013