ETS: papierosy przywożone na własny użytek bez akcyzy

Państwa Unii nie mogą nakładać podatku akcyzowego na przywożone przez osoby prywatne wyroby tytoniowe, uznając wyłącznie na podstawie ilości tych wyrobów, że nie są przeznaczone na własny użytek -...

19.03.2013

Stawka VAT a refakturowanie mediów

Koszty energii i gazu mogą być refakturowane przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy VAT, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw,...

19.03.2013

Dotacja podmiotowa także dla niepublicznego przedszkola

Samorząd terytorialny

Przedszkola niepubliczne mogą otrzymywać z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje podmiotowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowani i opieki, w tym...

18.03.2013