Jeden z mieszkańców gminy powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wystąpił do prokuratury o udostępnienie wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach, zakończonego postępowania przygotowawczego.
Postępowanie dotyczyło uzyskania zezwolenia na prace budowlane przez osoby zatrudnione w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Więcej>>>