W przedmiotowej sprawie parafia rozpoczęła remont kościoła parafialnego. Przy realizacji tego zadania nabyła usługę remontową (faktura VAT z wykazaną kwotą podatku). Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, wobec czego nabyta usługa nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym.

Zdaniem parafii, nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie wykonuje i nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Fiskus uznał to stanowisko za prawidłowe. Fiskus wyjaśnił, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni. Poza tym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

A biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, że nie jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż zakupy dokonane przez parafię w ramach realizowanej operacji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją tej operacji.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 czerwca 2014 r., ITPP3/443-295/14/MD

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego