WSA: o istotnym odstępstwie decyduje specjalista

Budownictwo

W razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ wydaje decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. Dodatkowo uznanie, że...

26.05.2015

SN: LOK nie zasiedzi nieruchomości w Białymstoku

O stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości decyduje podstawa prawna wydania gruntu i sposób władania - stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że charakter użytkowania Ligii Ochrony Kraju od lat 40. nie...

26.05.2015

Budowa ogrodzenia nie zawsze wymaga zgody zarządcy drogi

Budownictwo

Ogrodzenie działki zabudowanej jest urządzeniem budowlanym zaś niezabudowanej obiektem budowlanym. W pierwszym przypadku nie jest potrzebne uzyskanie zgody zarządcy drogi orzekł Wojewódzki Sąd...

22.05.2015