Fiskus nie będzie za podatnika szukał dowodów

Podatnik zmieniając na etapie postępowania sądowoadministracyjnego kwalifikację prawną czynności nie może żądać od fiskusa przeprowadzenia postępowania dowodowego, ponieważ to na nim spoczywa...

03.04.2014

WSA: przebieg linii energetycznej nie jest tajemnicą

RWE Stoen jest zobowiązany do udzielenia informacji. Spółka jako operator realizuje zadania systemu przesyłowego elektroenergetycznego, świadczy więc usługi publiczne w tym zakresie i nie może...

03.04.2014

Tereny rolnicze bez ochrony przed hałasem

Samorząd terytorialny

Hałas emitowany przez pracujące turbiny wiatrowe nie ma znaczenia dla terenów rolniczych, dla nich bowiem nie określono dopuszczalnych wartości immisji hałasu uznał WSA w Szczecinie.

02.04.2014

Wakacje podatkowe przysługują nie tylko inwestorowi

Wakacjami w podatku od nieruchomości objęte zostały tylko takie budynki (budowle), które posiadają przymiot nowości i to niezależnie od tego czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy...

01.04.2014

SN: kredyt nie ginie, mimo przekształceń banków

Nastąpiła epoka zmian właścicielskich w bankach. Dlatego zdarza się często, ze w innym banku braliśmy kredyt, a w innym musimy go spłacać. Nowy bank, następca prawny starego może od nas żądać spłaty...

01.04.2014

Starosta nie skoryguje punktów karnych kierowcy

Starosta nie ma prawa korygowania punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, wpisanych do ewidencji przez Policję uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

31.03.2014

Akcyza: do wylania piwa potrzebny jest ... celnik

Wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów. Inaczej nie będą...

31.03.2014