Prokurator nie stoi ponad PITem

Z istnieniem stosunku służbowego prokuratora wiąże się szereg przywilejów nieosiągalnych dla innych obywateli. Jednak przywileje podatkowe do tej grupy nie należą. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej...

14.01.2015

Niezgodność oferty z SIWZ może mieć wiele aspektów

Zamówienia publiczne

Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu...

13.01.2015

Manipulacja wyceną oferty to czyn nieuczciwej konkurencji

Zamówienia publiczne

Zawyżanie lub zaniżanie cen poszczególnych pozycji kosztorysu może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Takie działanie prowadzi do naruszenia interesu przedsiębiorców, którzy złożyli...

11.01.2015

Zawarcie umowy o zamówienie decyduje o treści wyroku KIO

Zamówienia publiczne

Fakt zawarcia bądź nie zawarcia umowy ws. zamówienia publicznego determinuje treść rozstrzygnięcia KIO w przypadku uwzględnienia przez nią odwołania. W sytuacji bowiem gdy taka umowa została już...

10.01.2015

SN: potrzebna zgoda samorządu na handel długami szpitala

Nieważne jest poręczenie, które omija ustawowy zakaz handlu długami szpitala - stwierdził Sąd Najwyższy. - Jednak jeśli spółki chcą prowadzić działalność komercyjną pomagając wierzycielom zoz-ów, to...

10.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski