NSA: maile do prezesa UKE są tajemnicą kupiecką

Korespondencja mailowa, jeśli nie ma waloru oficjalności nie jest informacją publiczną. Maile pracowników Telekomunikacji do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierały tajemnicę kupiecką i...

26.03.2014

SN: notariat nie może wydłużać terminów ustawowych

W regulaminie przeprowadzania wizytacji kancelarii Izba Notarialna wbrew ustawie wydłużyła termin składania ministrowi sprawiedliwości protokołu. Sąd Najwyższy uznał, że to jest niedopuszczalne i...

25.03.2014

PIT: byle jakie sprawozdanie nie daje prawa do ulgi

Prawidłowo sporządzone przez kościelną osobę prawną sprawozdanie musi pozwolić fiskusowi na sprawdzenie, jaki podmiot świadczenie z darowizny od kościelnej osoby prawnej otrzymał. Takie stanowisko...

25.03.2014

2 darowizny, 1 akt notarialny, 0 podatku

Jeden akt notarialny obejmujący dwie darowizny tej samej rzeczy między członkami rodziny pozwala uniknąć podatku od darowizny. Tak wynika z interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego...

21.03.2014

SN: zabroniona klauzula dotyczy tylko ukaranej firmy

Powaga rzeczy osądzonej nie może rozciągać się na podobne lub nawet takie same postanowienia stosowane przez innego przedsiębiorcę w innym wzorcu stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy. - To pozbawia...

21.03.2014