CIT: naprawy pogwarancyjne nie są kosztem reprezentacji

Nie można mówić o kreowaniu pozytywnego wizerunku spółki poprzez ponoszenie przez nią kosztów napraw w ramach procedury goodwill, jeżeli na spółce ciąży jednocześnie obowiązek ponoszenia tych kosztów...

15.05.2015

WSA: starosta nie kontroluje klasyfikacji użytku gruntowego

Samorząd terytorialny

Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, obejmująca klasyfikację użytku gruntowego wykracza poza kontrolę dokumentacji technicznej prowadzoną przez starostę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

13.05.2015