WSA: samowoli budowlanej nie można domniemywać

Budownictwo

Instytucja rozbiórki nie działa automatycznie, nakaz rozbiórki jest bardzo daleko idącym środkiem rodzącym poważne skutki materialne, z tego względu nie można stosować go w sytuacjach kiedy nie do...

08.05.2015

WSA: umowa koncesyjna to tajemnica przedsiębiorstwa

Rolą ustawy o dostępie do informacji publicznej nie jest zastępowanie organów kontroli - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i oddalił skargę na ministra infrastruktury, który...

07.05.2015

WSA: fotokopia mandatu karnego jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Rozstrzygnięcie w formie mandatu karnego oraz protokół z czynności kontrolnych sporządzonych przez funkcjonariusza jest informacji publiczną orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

07.05.2015

SN ma problem z warunkami rozwiązania adopcji

Dorobek orzecznictwa nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jest dopuszczalnym rozwiązanie przysposobienia, jeśli w nowo skonstruowanej rodzinie powstały znaczne trudności...

06.05.2015

PIT: opodatkowanie według skali nie wyklucza ryczałtu

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może opodatkować przychody uzyskiwane w ramach spółki cywilnej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tak wskazał...

06.05.2015

WSA: mimo zatarcia skazania, policja dane przetwarza

Policja może przez 10 lat i dłużej przetwarzać dane osobowe skazanego za przestępstwo karne, mimo, że nastąpiło juz zatracie skazania. Wymaga tego obowiązek ściganie przestępczości w kraju i całej...

06.05.2015

Przewoźnik odpowiada za brak wydania biletu pasażerowi

Samorząd terytorialny

Brakiem wydania biletu za przejazd może być zainteresowany zarówno kierowca jak i jego pracodawca, zatem również podmiot wykonujący przewóz będzie podlegał karze za naruszenie tego obowiązku orzekł...

04.05.2015