ETS: członek rodziny obywatela UE ma prawo do pobytu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wczorajszych dwóch wyrokach wyjaśnił zasady dotyczące prawa pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii w państwie członkowskim...

13.03.2014

WSA: trzeba respektować wolność wyznania

Kolejne sprawy z sądów administracyjnych wracają do Generalnego Inspektora Ochrony Danych z nakazem wydania właściwej decyzji o wykreśleniu osób z ksiąg chrztu.

13.03.2014

Fiskus nie zaświadcza tylko o aktualnym stanie

Obowiązek potwierdzenia przez fiskusa stanu faktycznego istniejącego w dniu wydania zaświadczenia oznacza, że może ono dotyczyć potwierdzenia zarówno zdarzeń aktualnych jak i mających miejsce w...

12.03.2014

WSA: podwyżki w urzędzie miasta są jawne

Burmistrz musi wiedzieć, ile wydaje na podwyżki dla urzędników i straży miejskiej. Co więcej - takie informacje nie są danymi przetworzonymi i powinny być podane do publicznej wiadomości - orzekł...

12.03.2014