TK: kąpiel raz w tygodniu - to nie poniżenie

Jedna ciepła kąpiel w tygodniu aresztowanego i skazanego, przy jednoczesnym dozwoleniu zwiększenia ilości kąpieli oraz zapewnieniu stałego dostępu do wody w celach nie stanowi nieludzkiego,...

31.03.2015

Ostry dyżur pielęgniarkom nie szkodzi

BHP

Jeśli szpital nie wpisze pracy personelu medycznego na oddziałach intensywnej terapii do ewidencji zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, inspektor pracy nie może nakazać pracodawcy zmiany...

30.03.2015

WSA: sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły, bada jedynie czy jego odwołanie było poprzedzone wydaniem wobec niego negatywnej opinii oraz czy opinia ta została wydana w ramach przepisanej...

30.03.2015

Gmina nie musi wskazywać inkasenta z imienia i nazwiska

Skoro opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne czy krajobrazowe, to niewątpliwie najbardziej...

30.03.2015

Sąd: wspólnota nie może zakazać gry w piłkę

Wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie realizować wspólny interes właścicieli nieruchomości. Nie może natomiast wprowadzać zakazów uderzjących w część z nich. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

28.03.2015

Artysta grający koncerty korzysta ze zwolnienia z VAT

Świadczone przez artystę wykonawcę usługi kulturalne, polegające na graniu koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia od...

27.03.2015

WSA: bezzwrotna pomoc dla firmy nie jest dochodem

Samorząd terytorialny

Ustalając dochód dla potrzeb zasiłku okresowego, nie wlicza się bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

27.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski