TK: dodatek pielęgnacyjny - zgodny z konstytucją

Zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego nie naruszają konstytucyjnej zasady równości i obowiązku państwa uwzględniania w polityce społecznej i gospodarczej dobra rodziny - orzekł...

08.07.2014

NSA: sejmik nie może przekształcić szpitala w spółkę

Samorząd terytorialny

Zdaniem NSA ustawa o działalności leczniczej w zakresie przekształceń szpitali publicznych w spółkę kapitałową wyłącza stosowanie ustawy o samorządzie województwa. A zatem sejmik wojewódzki nie może...

08.07.2014

PIT: środek trwały musi być kompletny

Niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r.

07.07.2014

NSA: umowy urzędu z kancelarią prawną trzeba udostępnić

Samorząd terytorialny

Burmistrz ma obowiązek podać ile i jakie umowy podpisywał z kancelariami prawnymi dotyczącymi stałej obsługi i w zakresie jednostkowych spraw sądowych. Nie może żądać przy tym od wnioskodawcy...

07.07.2014

Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC

Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ...

03.07.2014