SO: pub nie odpowiada za bójkę gości

Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości pozew mężczyzny pobitego przez nieznaną osobę w pubie. Poszkodowany domagał się zasądzenia od właścicieli lokalu kwoty 110 tysięcy...

05.04.2015

VAT: dla zwolnienia ważny jest też cel transakcji

Przy kwalifikowaniu nieruchomości, jako terenu przeznaczonego pod zabudowę konieczne jest również uwzględnienie gospodarczego celu transakcji, której przedmiotem była ta nieruchomość. Tak wskazał NSA...

02.04.2015

SN: 100 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć syna

Stopień doznanych zaburzeń psychicznych powstałych w następstwie śmierci osoby najbliższej wskazuje, iż suma 50 tys. zł zasądzona przez Sąd Apelacyjny jest niewspółmierna w stosunku do stopnia...

02.04.2015

WSA: rada gminy nie ustala zasad hodowli gołębi

Samorząd terytorialny

Rada nie jest upoważniona do wprowadzenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku, zapisów dotyczących warunków utrzymywania gołębi uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie...

01.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski