Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 września 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca, który prowadził kursy nauki jazdy kat. B. Działalność ta była opodatkowana na tzw. zasadach ogólnych. Jako że działalność ta, nie przynosiła od kilku lat dochodu, przedsiębiorca postanowił z niej całkowicie zrezygnować, o czym zawiadomił urząd miasta. 13 maja 2015 r. zakończył działalność gospodarczą. Aby nie mieć przerwy w świadczeniach zdrowotnych, 14 maja 2015 r. zarejestrował firmę handlową. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedsiębiorca jako formę opodatkowania wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Działalność ta nie ma nic wspólnego z działalnością prowadzoną uprzednio. Jest prowadzona pod innym adresem i nie jest tzw. działalnością regulowaną.

Przedsiębiorca zapytał fiskusa czy wybór nowej formy opodatkowania w trakcie trwania roku kalendarzowego jest możliwy. Sam przedsiębiorca uważa, że miał prawo wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Fiskus się zgodził. Uznał, że w wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej trakcie roku podatkowego, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji, kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że o ile Wnioskodawca zlikwidował trwale i skutecznie uprzednio prowadzoną działalność gospodarczą (Ośrodek Szkolenia Kierowców) i 13 maja 2015 r. wykreślił ją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych i 14 maja 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w innym zakresie, to mógł dokonać wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-263/15/WRz, LEX nr 273963

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł