W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się bank, który w wyniku postępowania egzekucyjnego przejął na własność działkę znajdującą się w terenie koncentracji zabudowy mieszkaniowej. Działka jest częściowo ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych, ale nie zamknięta – brak bramy. Na działce znajduje się betonowy podest po zlikwidowanym tartaku i studnia z kręgiem betonowym. Bank chce sprzedać działkę. Budowla została wybudowana jeszcze przez poprzedniego właściciela. Bank nie jest w stanie stwierdzić kiedy budowla w postaci ogrodzenia z siatki, betonowy podest i studnia zostały oddane do użytkowania przez poprzedniego właściciela nieruchomości. Banki uważa, że pierwsze zasiedlenie działki nastąpiło w chwili kiedy ją nabył, tj. w 2014 r.

Bank chciał potwierdzenia, że sprzedaż działki wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem, w oparciu o przepisy VAT traktować należy jako dostawę budowli, do której zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, przy założeniu, że sprzedaż nastąpi po upływie 2 lat licząc od daty nabycia (pierwszego zasiedlenia).

Fiskus się nie zgodził z tym stanowiskiem. Wskazał, że sprzedaż działki wraz ze znajdującą się na niej budowlą w postaci ogrodzenia z siatki wraz z betonowym podestem i studnią trwale związanymi z gruntem będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT tylko i wyłącznie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Bank nie może natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy przy założeniu, że sprzedaż będzie dokonana po upływie 2 lat od daty nabycia. Organ bowiem stwierdził, że ze sprawy nie wynika, aby w stosunku do ww. budowli doszło do pierwszego zasiedlenia. Fiskus biorąc pod uwagę powyższy opis oraz definicję pierwszego zasiedlenia wyrażoną w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT stwierdził, że z opisu sprawy nie wynika, aby w stosunku do ww. budowli w postaci ogrodzenia z siatki, placu betonowego i studni nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Zatem dopiero planowana przez bank dostawa tych budowli będzie pierwszym oddaniem do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ich wybudowaniu, tj. będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, stąd nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

VAT: definicja "pierwszego zasiedlenia" przekracza granice swobodnego uznania>>>

Oznacza to, że sprzedaż przez bank działki po upływie 2 lat od nabycia nie spowoduje, że dostawa będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Organ przypomniał, że wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 wrzesnia 2015 r., sygn. IBPP1/4512-599/15/AW

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego