SA oddalił powództwo Głowackich w sporze z Trawny

Mieszkająca na stałe w Niemczech Mazurka Agnes Trawny nie musi płacić za nakłady na utrzymanie domu, który po latach odzyskała - orzekł w środę prawomocnie Sąd Apelacyjny w Białymstoku, oddalając...

21.01.2015

CIT: charakter kosztu ma znaczenie dla jego kwalifikacji

Dla prawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wytworzeniem programów komputerowych ponoszonych z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych istotne jest czy wypłata ta...

21.01.2015

NSA: ZUS ustala, czy warunki pracy są szkodliwe

Pracownik musi zwrócić się do ZUS, a następnie do sądu powszechnego w sytuacji, gdy pracodawca nie chce uznać jego pracy za wykonywaną w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze.

21.01.2015

TK: nie wszystkie dane wrażliwe dla NIK

Dostęp NIK do danych o poglądach politycznych i religijnych, o kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym obywateli jest niezgodny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Uznał zaś wgląd...

20.01.2015

Fiskus musi zbadać oba interesy

Odmowa udzielenia ulgi w ramach przysługującego fiskusowi uznania administracyjnego jest możliwa tylko w przypadku rozważenia zarówno okoliczności ważnego interesu podatnika, jak również przesłanki...

20.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski