WSA: rozprawa administracyjna nie jest otwarta dla każdego

Samorząd terytorialny

Nie ma w Kodeksie postępowania administracyjnego zapisu, iż wstęp na rozprawę mają osoby trzecie tworzące publiczność. Otwarcie rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa może wynikać wyłącznie z...

29.01.2015

WSA: ws. przepadku pojazdu nie do starosty

Wystąpienie organu z wnioskiem do sądu powszechnego o orzeczenie przepadku pojazdu, nie stanowi czynności z zakresu administracji publicznej. Zatem bezczynność starosty w tym przedmiocie nie podlega...

29.01.2015

CIT: nie ma świadczenia, nie ma daniny

Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie powoduje u niej powstania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2015 r.

28.01.2015

Orzecznictwo dot. przetargów wciąż niejednolite

Niejednolite orzecznictwo sądów i Krajowej Izby Odwoławczej, dotyczące zamówień publicznych, nie pomaga uczestnikom tego rynku w codziennej pracy twierdzą redaktorzy programu LEX Navigator Zamówienia...

28.01.2015

Strasburg: nie każda skarga może być konstytucyjna

Ograniczenie dopuszczalności skargi konstytucyjnej jedynie do spraw, które mają szczególne konstytucyjne znaczenie, nie budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 6 ust. 1 Konwencji stwierdził w wyroku...

27.01.2015

VAT: e-medycyna nie korzysta ze zwolnienia z podatku

Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wskazał...

26.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski