WSA: starosta nie kontroluje klasyfikacji użytku gruntowego

Samorząd terytorialny

Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, obejmująca klasyfikację użytku gruntowego wykracza poza kontrolę dokumentacji technicznej prowadzoną przez starostę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

13.05.2015

SA: sąd nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów

Autonomia związków wyznaniowych stanowi przejaw realizacji wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym. Oznacza władzę kościoła do stanowienia prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych....

11.05.2015

WSA: nie można karać dwa razy za to samo naruszenie

Samorząd terytorialny

Nie jest dopuszczalne dwukrotne karanie podmiotu kontrolowanego sankcjami administracyjnymi za to samo zachowanie naruszające przepisy prawa, nawet jeśli sankcje te określają różne przepisy uznał...

11.05.2015

Fiskusa można zapytać także o prawo pracy

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja SkarbowaFiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie, w której zainteresowany pyta o przepisy prawa pracy, od których zależy zastosowanie...

11.05.2015

TSUE wskaże zasady podpierania się cudzymi zasobami

Zamówienia publiczne

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznaje wniosek prejudycjalny Krajowej Izby Odwoławczej, który zawiera aż 10 wątpliwości interpretacyjnych w kwestii przepisów zamówieniowych. Jedna z nich dotyczy...

11.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski