W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik w sprawie zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Podatnik zatrudniony jest na cały etat w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach powierzonych obowiązków pracowniczych wykonuje projekty techniczne związane z infrastrukturą.

Podatnik zapytał fiskusa, czy do przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę twórczą, który wynika z czasu pracy udokumentowanego w systemie rozliczeniowym obowiązującym u jego pracodawcy, może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, pomimo że pracodawca w PIT-11 nie wykazuje kosztów uzyskania przychodu przysługujących mu z tytułu wykonywania pracy twórczej?

Sam pracownik uważa, że ma takie prawo, ponieważ może dokładnie i kwotowo ustalić wysokość wynagrodzenia za tworzenie projektów technicznych w stosunku do całkowitego wynagrodzenia za pracę. Podatnik uważa, że pracodawca wystawiając PIT-11 nie musi wykazywać kosztów uzyskania przychodów przysługujących pracownikowi z tytułu wykonywania pracy twórczej, a mimo to pracownik w rozliczeniu rocznym może sam wykazać koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy twórczej.

Fiskus się zgodził. Uznał, że jeżeli istotnie pracownik przekazuje prawa autorskie na rzecz pracodawcy, a na podstawie prowadzonych u pracodawcy systemów ewidencyjnych można ustalić, jaka część wynagrodzenia dotyczy działalności twórczej, to pracownik może zastosować 50 proc. koszty uzyskania przychodu w stosunku do tej części wynagrodzenia, która faktycznie będzie przychodem z tytułu wykonywania działalności o charakterze twórczym. Przy czym w postępowaniu podatkowym, to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że istotnie przychody, do których zastosuje 50% koszty uzyskania przychodu, są przychodami z tytułu praw autorskich.

Fiskus wskazał jednak, że ustawodawca zobowiązał płatnika do poboru zaliczek w prawidłowej wysokości, tj. od dochodu ustalonego zgodnie z regułami określonymi w ustawie o PIT, a więc z uwzględnieniem kosztów w takiej wysokości, w jakiej ustawodawca w danych okolicznościach przewidział. Tym samym, jeśli pracownikowi mogą być uwzględnione 50% koszty uzyskania przychodu, to płatnik winien takie koszty zastosować.

Niemniej nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik uwzględnił w zeznaniu rocznym, przysługujące koszty uzyskania przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511-496/15/MM, LEX nr 276368

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł