Jeden z mieszkańców gminy wniósł skargę na bezczynność wójta, który nie rozpatrzył jego wniosku o zmianę organizacji ruchu.

We wniosku mężczyzna domagał się zmiany oznakowania dróg w obrębie skrzyżowania, co miało poprawić bezpieczeństwo komunikacji w gminie.

W reakcji na skargę wójt wyjaśnił, iż nie był zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej tej sprawie.

WSA przyznał rację wójtowi.

Sąd zwrócił uwagę, iż zmiana organizacji ruchu nie jest dokonywana w drodze decyzji administracyjnej, nie stanowi bowiem załatwienia sprawy indywidualnej, nie jest aktem skierowanym do indywidualnie oznaczonego adresata i nie dotyczy zindywidualizowanych praw i obowiązków.

Orzecznictwo sądowoadministracyjne dopuszcza skargę na zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu.

Nie jest natomiast dopuszczalne wniesienie skargi na bezczynność polegającą na braku wydania takiego zarządzenia w zakresie zarządzania ruchem – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gdańsku z 8 czerwca 2015 r., sygn. akt III SAB/Gd 16/15