Jeden z mieszkańców gminy postawił wójtowi zarzut bezczynności w udostępnieniu mu informacji publicznej.

Mieszkaniec zwrócił się o wskazanie kto z pracowników urzędu gminy, podając jego imię i nazwisko, sporządzał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wójt nie udzielił informacji publicznej, wskazując, iż nie ma ona charakteru informacji publicznej.

WSA przypomniał, iż doktryna oraz orzecznictwo sądowe przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia "informacja publiczna".

Uznaje się, iż pojęcie informacji publicznej odnosi się do wszelkich spraw publicznych, również wówczas, gdy informacja nie została wytworzona przez podmioty publiczne, a jedynie się do nich odnosi.

Sąd uznał, iż wniosek mieszkańca dotyczył sposobu przygotowania uchwały o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy, a zatem majątku gminy.

W związku z tym informacje niewątpliwie stanowią informację publiczną i powinny być mu udostępnione w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 8 maja 2015 r., sygn. akt II SAB/Łd 52/15, nieprawomocny