Pośrednik pozbawia karty podatkowej

Podatnik w przypadku skorzystania z usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Tak wynika z interpretacji...

18.08.2014

Obowiązek oceny wyjaśnień spoczywa na zamawiającym

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może oczekiwać, że wykonawca przygotuje wyjaśnienia, następnie samodzielnie je oceni, a jeśli ta ocena jednak nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu, to wtedy...

16.08.2014

Ilość dodatków uzależniona jest od liczby dzieci

Samorząd terytorialny

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

15.08.2014

CIT: sama faktura nie tworzy kosztów

Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w...

12.08.2014

VAT: żonie nie podarujesz bez podatku

Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych żonie przez męża, przy nabyciu których mężowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega VAT, przy czym czynność ta nie powinna być udokumentowana fakturą....

12.08.2014