Wydatek w cudzym imieniu nie jest kosztem podatkowym

Wydatki z tytułu umów leasingu, kredytu czy umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, które podatnik ponosi w imieniu darczyńcy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez...

19.05.2015

Pomoc społeczna nie może zamienić się w pomoc stałą

Samorząd terytorialny

Nie można domagać się od organów pomocy społecznej zaspokojenia wszystkich potrzeb bytowych, ponieważ w takiej sytuacji pomoc doraźna stałaby się pomocą stałą orzekł Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

18.05.2015

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie zwrotu VAT

Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT musi wiązać się z konkretną procedurą postępowania weryfikacyjnego. Procedura ta obowiązuje wyłącznie do czasu zakończenia weryfikacji, której dotyczy....

18.05.2015

CIT: naprawy pogwarancyjne nie są kosztem reprezentacji

Nie można mówić o kreowaniu pozytywnego wizerunku spółki poprzez ponoszenie przez nią kosztów napraw w ramach procedury goodwill, jeżeli na spółce ciąży jednocześnie obowiązek ponoszenia tych kosztów...

15.05.2015