W przedmiotowej sprawie spółka chce wrzucić w koszty wydatki poniesione na nasadzenie nowych drzew na nieruchomości niestanowiącej jej własności podatnika, ani niebędącej w jej użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu. Spółka dostała bowiem pozwolenie na usunięcie 40 drzew i krzewów w związku z planowaną rozbudową odlewni. Burmistrz naliczył jednak stosowną opłatę na podstawie art. 84 ustawy o ochronie przyrody. Uiszczenie tej opłaty odroczył na 3 lata nakazując spółce nasadzić 40 drzew w określonym terminie na sąsiedniej działce stanowiącej własność gminy. Te nasadzenia spowodowałyby umorzenie opłat naliczonych za usunięcie drzewostanu.

Sama spółka uważa a fiskus się z nią zgodził, że całość wydatków poniesionych na nasadzenie nowych drzew można zarachować w poczet kosztów uzyskania przychodów, pomimo iż drzewa zostały nasadzone na nieruchomości niestanowiącej własności podatnika i niebędącej w jego użytkowaniu wieczystym lub posiadaniu. Obowiązek nasadzenia nowych drzew wynika wprost z decyzji administracyjnej i pozwoli uniknąć zapłaty przez spółkę wysokich opłat z tytułu usunięcia starych drzew i krzewów. Art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o CIT wyłącza co prawda z kosztów podatkowych kary, opłaty i inne należności z tym, ze muszą być one związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska. Natomiast spółka nie dopuściła się jakiegokolwiek naruszenia takich przepisów, jego działania były w pełni legalne. Spółka poniosła uzasadnione i celowe, a zarazem niezbędne wydatki celem zachowania źródła przychodów, gdyż inwestycja w postaci rozbudowy odlewni aluminium pozwala na rozwój firmy i generowanie wyższych obrotów. Spółka była zobligowany do nasadzenia drzew w miejscach wskazanych przez organ administracji, stąd bez znaczenia jest fakt ich nasadzenia na parceli niestanowiącej jej własności.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r., sygn. akt IBPB-1-2/4510-311/15/MM, LEX nr 276749

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł