W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, której akcjonariuszami jest kilkanaście polskich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w branży artykułów biurowych. Spółka organizuje na rzecz tych akcjonariuszy program lojalnościowy. Celem programu lojalnościowego jest budowanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami akcjonariuszy oraz zachęcanie ich do ponawiania zakupów oraz zwiększania wartości zakupów.

Klienci akcjonariuszy będący uczestnikami programu lojalnościowego otrzymują za dokonane zakupy punkty. Zgromadzenie punktów w odpowiedniej ilości upoważnia do ich wymiany na nagrody (w postaci np.: artykułów RTV, AGD), bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obsługę tego programu lojalnościowego akcjonariusze zlecili spółce. Za wykazaną usługę spółka otrzymuje wynagrodzenie. Na wysokość tego wynagrodzenia składają się: równowartość kosztów (w tym wartość nagród rzeczowych) zużytych do wykonania umowy oraz prowizja stanowiąca 5% wartości kosztów poniesionych przy realizacji programu lojalnościowego.

Spółka uważa, że nie ciąży na niej obowiązek naliczenia podatku należnego, ponieważ wartość przekazanych towarów - nagród w ramach organizowanego programu lojalnościowego jest elementem wynagrodzenia z tytułu świadczenia kompleksowej usługi opodatkowanej VAT otrzymywanego od zleceniodawcy.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że wydanie klientom towarów w ramach organizacji programu lojalnościowego wypełnia znamiona dostawy towarów. Zdaniem fiskusa fakt, iż wydanie nagród klientom następuje nieodpłatnie nie oznacza, że czynność ta jest czynnością nieodpłatną. Wynagrodzenie za organizację programu lojalnościowego obejmuje bowiem również koszty nabycia ww. nagród przez spółkę. A zatem w przypadku ww. wydania nagród zapłaty nie dokonuje nabywca (klient), lecz osoba trzecia, tj. zleceniodawca (tu akcjonariusz).

Dlatego zdaniem fiskusa, czynność wydania nagród w ramach organizacji programu lojalnościowego, jako odpłatna dostawa towarów, podlega VAT.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu, wynagrodzenie wypłacone spółce przez zleceniodawców za wykonywane przez nią czynności obejmuje dwa elementy, z których jeden stanowi wynagrodzenie za dostawę towarów. Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT – jako dostawa towarów – podlega tylko część wynagrodzenia otrzymanego od zleceniodawcy za przekazane towary. W zakresie pozostałej części wynagrodzenia, nieobejmującej dostawy towarów, właściwe będzie jej odrębne traktowanie dla celów opodatkowania podatkiem VAT – jako wynagrodzenie za świadczenie usługi.

Zdaniem sądu, fiskus zasadnie uznał, że czynność wydania nagród w ramach organizacji programu lojalnościowego, jako odpłatna dostawa towarów, podlega VAT.

Wyrok WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 466/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Wybór orzecznictwa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł