Prawomocny wyrok skazujący wobec wójta gminy Dziadkowice

Samorząd terytorialny

Półtora roku więzienia w zawieszeniu, grzywna i 2-letni zakaz sprawowania urzędu - taki prawomocny wyrok zapadł w czwartek przed Sądem Okręgowym w Białymstoku w sprawie wójta gminy Dziadkowice,...

07.12.2017

Dieta dla zleceniobiorcy kosztem firmy

Kwoty wypłacane zleceniobiorcom za czas przebywania w podróżach będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów zleceniodawcy, gdy konieczność ich poniesienia wynika z zawartych umów potwierdza...

07.12.2017

Kara za przemoc i utrudnianie pracy dziennikarzy

Pół roku więzienia w zawieszeniu oraz konieczność zapłaty 8,6 tys. zł w ramach obowiązku naprawienia szkody - taki wyrok zapadł w środę przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku w sprawie mężczyzny...

06.12.2017

NSA: terapia komórkami macierzystymi zwolniona z VAT

Przeprowadzenie procedury medycznej z wykorzystaniem komórek macierzystych należy traktować jako usługę mającą na celu polepszenie zdrowia pacjenta, która korzysta ze zwolnienia z VAT - stwierdził...

06.12.2017

WSA: najpierw uchwała o sprzedaży potem wykaz

Samorząd terytorialny

Przed podjęciem przez radę gminy uchwały o sprzedaży nieruchomości nie ma obowiązku sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości - wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu...

06.12.2017