Nie będzie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych

Podatnicy nie będą mieli obowiązku zmniejszać kosztów uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz niezapłacone w określonych przepisami terminach kwoty - wynika z projektu nowelizacji Ordynacji...

01.06.2015

Nową ustawę o OZE już „doprecyzowują”

W lutym uchwalona została nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii. Obowiązuje od niespełna dwóch miesięcy i już konsultowana jest jej nowelizacja. Oficjalnie w celu doprecyzowania niektórych...

01.06.2015

RPO: potrzebne prawo dla kantorów internetowych

Mimo że działalność kantorów internetowych bardzo rozwinęła się, ciągle nierozwiązane są problemy związane z brakiem stosownych regulacji prawnych dotyczących ich działalności alarmuje rzecznik praw...

30.05.2015

Biuro podróży odpowiada za zmarnowany urlop

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że dyskomfort psychiczny uczestnika imprezy turystycznej uzasadnia przyznanie mu odszkodowania od biura podróży. Jest to bowiem przykład szkody niemajątkowej - pisze...

30.05.2015

Prof. Zoll: magister może być dobrym sędzią TK

Nie uważam za błąd, że do kandydowania do Trybunału wystarczy magisterium z prawa i 10 lat pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub stanowieniem prawa - mówi prof. Andrzej Zoll, komentując...

29.05.2015

Banki mogą stosować zakazane klauzule bezkarnie?

Niedawny wyrok Sądu Najwyższego dotyczący sporu frankowego kredytobiorcy z bankiem pokazuje, że ochrona konsumentów przed nieuczciwymi klauzulami nie przyjęła się w Polsce - pisze adwokat Andrzej...

29.05.2015

Zasady korygowania przychodu w CIT

W praktyce podatkowej niejednokrotnie pojawia się konieczność zmiany wykazanego uprzednio przychodu. Przepisy podatkowe w żaden sposób nie normują zagadnienia korekty przychodu w CIT, więc podatnicy...

27.05.2015

Rzetelny proces podstawowym prawem podatnika

Prawo podatnika do rzetelnego procesu należy zaliczyć do praw podstawowych, ponieważ ma ono umocowanie w przepisach konstytucyjnych i międzynarodowych takim mottem opatruje dr Artur Mudrecki, sędzia...

27.05.2015