Zmiany w akcyzie ułatwią obrót olejami opałowymi

Nowelizacja akcyzy, która weszła w życie 1 stycznia br. rozszerzyła zakres możliwości zastępowania dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych oświadczeniami składanymi w...

22.01.2015

Kluza: banki naruszyły reputację i prawo

Banki nadszarpnęły swojej reputacji, ale z punktu widzenia ochrony konsumentów zapewne po części też prawo, nadmiernie udzielając kredytów, które już na starcie, w momencie udzielania były kredytami...

22.01.2015

Joanna Berdzik: powstanie nowa ustawa oświatowa

Stworzymy nowe ustawy regulujące pracę nauczyciela oraz funkcjonowanie oświaty - zapowiada wiceminister edukacjiJoanna Berdzik.Przyznaje, że po licznych nowelizacjach ustawa o systemie oświaty stała...

21.01.2015

Prezes UOKiK: banki powinny pomóc frankowiczom

Banki, udzielając kredytów we frankach, dysponowały większą wiedzą o ryzyku kursowym niż klienci. Dlatego powinny pomóc kredytobiorcom, biorąc na siebie część kosztów twierdzi Adam Jasser, prezes...

21.01.2015

Czas na interwencję Sejmu w obronie frankowiczów?

Gwałtowne umocnienie się kursu franka szwajcarskiego dramatycznie pogorszyło sytuację przeszło pół miliona polskich rodzin. Zagraża to nie tylko poszczególnym rodzinom, ale i całej polskiej...

20.01.2015

Organizacje chwalą projekt o stowarzyszeniach

Prezydencki projekt dot. stowarzyszeń odpowiada na realne potrzeby osób aktywnych społecznie; ułatwi funkcjonowanie około 100 tys. organizacji i stowarzyszeń. Należy jednak doprecyzować niektóre jego...

19.01.2015

Darmowy dojazd do pracy autobusem wolny od PIT

Pracodawcy często oferują pracownikom możliwość dowozu do miejsca pracy. Niekiedy stanowi to rodzaj bonusu, niekiedy jest to warunek znalezienia odpowiedniej ilości pracowników. Od 1 stycznia br....

19.01.2015

„Iustitia” krytykuje zmiany w ustroju sądów

Uchwalając 15 stycznia br. zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, posłowie nie wzięli pod uwagę faktu, że część zapisów budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Pozostali także głusi na...

18.01.2015