Dozór elektroniczny może stracić na popularności?

Wchodząca od 1 lipca nowelizacja Kodeksu karnego spowoduje, że kara wykonywana w systemie dozoru elektronicznego przestanie być najmniej dolegliwą formą pozbawienia wolności, a stanie się najcięższą...

22.06.2015

Trwa spór o obowiązki kuratora osoby nieobecnej

Jest spornym w orzecznictwie, jakie obowiązki ciążą na kuratorze nieobecnej strony postępowania sądowego lub administracyjnego. Wątpliwości budzi, czy zasadniczym zadaniem jest reprezentacja w...

22.06.2015

Ewidencja czasu pracy sędziego byłaby bardzo trudna

Prof. Teresa Liszcz jest przeciwna wprowadzeniu ewidencji czasu pracy sędziego. - Gdyby wprowadzić taką ewidencję, to trzeba by uwzględnić czas spędzony nad aktami w domu i czas poświęcony na...

21.06.2015

Adwokat: dozór elektroniczny ma potencjał rozwojowy

W mojej ocenie system dozoru elektronicznego jest rozwiązaniem, które sprawdziło się w warunkach polskich. Niepokoi jednak to, że występują problemy z maksymalnym wykorzystaniem jego potencjału. Czy...

20.06.2015

Radcom sprawy karne z wyboru, adwokatom z urzędu?

Tego rodzaju wnioski można wyciągnąć z nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, przewidującego jedną listę obrońców z urzędu, bez podziału na adwokatów i radców - twierdzi adwokat Andrzej...

19.06.2015

Sprzedaż samochodu wywołuje skutki na gruncie VAT

W świetle VAT samochody są towarem, ale towarem dosyć specyficznym. Ustawodawca wprowadził bowiem pewne szczególne zasady związane głównie z ich zakupem (limit odliczenia VAT w przypadku samochodów...

19.06.2015

Elektroniczny dozór może być szerzej stosowany

Stosowany od pięciu lat system dozoru elektronicznego to bardzo udana forma wykonywania kary. Bez problemów już działa związana z tym infrastruktura, a sądy penitencjarne wypracowały dobrą praktykę...

18.06.2015

Warszawscy prokuratorzy: oceniajcie nas obiektywnie!

O odpowiedzialne i obiektywne traktowanie prokuratury oraz właściwą ocenę jej roli w demokratycznym państwie zaapelowało w środę zgromadzenie prokuratorów apelacji warszawskiej. Uchwała ma związek z...

17.06.2015

Wątpliwości wokół FATCA

2 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia...

17.06.2015

Urzędniku, trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej...

16.06.2015

Listy zastawne ułatwią spłaty kredytów hipotecznych?

Rozszerzenie możliwości stosowania listów zastawnych może korzystnie wpłynąć na wysokość rat kredytów hipotecznych i umożliwić ich stabilizację - mówił w poniedziałek w debacie na Giełdzie Papierów...

15.06.2015