Po 1 lipca skazani będą prosić o więzienie?

Po 1 lipca kara ograniczenia wolności będzie surowsza niż do tej pory, bo obejmie dozór elektroniczny. Może się zdarzyć, że skazani będą prosić o więzienie i zamiast się wyludniać, zakłady karne będą...

26.06.2015

Poznaj bieżące problemy związane z rozliczaniem VAT

Najważniejsze bieżące problemy z jakimi spotykają się podatnicy podatku od towarów i usług omówione zostaną w toku konferencji VAT aktualne problemy 2015 organizowanej we wrześniu br. przez Ośrodek...

26.06.2015

Od 1 lipca odliczymy połowę VAT od zakupu paliwa

Z początkiem lipca 2015 r. następuje zmiana w przepisach dotyczących odliczania 50 proc. VAT od zakupu paliwa. Nowe zasady znoszą ograniczenia nałożone w kwietniu 2014 r. Przedsiębiorcy będą mogli...

25.06.2015

Czy pozbawiony wolności musi płacić alimenty?

Analiza orzecznictwa w sprawach rodzinnych wskazuje, że co do zasady sądy przyjmują, iż rodzic odbywający karę pozbawienia wolności jest zobowiązany do łożenia alimentów na rzecz dziecka. Wyrażane są...

23.06.2015

Piecza zastępcza wciąż w budowie

Obowiązująca od ponad trzech lat ustawa wprowadziła dotychczas nieznane instytucje w zakresie pieczy zastępczej i zasad wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo...

23.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski