„Iustitia” krytykuje zmiany w ustroju sądów

Uchwalając 15 stycznia br. zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, posłowie nie wzięli pod uwagę faktu, że część zapisów budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Pozostali także głusi na...

18.01.2015

MS: zmiana filozofii karania staje się faktem

Sejm uchwalił 15 stycznia 2015 r. nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. - To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja...

16.01.2015