Celem przygotowanego przez PiS projektu i jego motywem przewodnim jest wprowadzenie szeregu instytucji prawnych mających na celu przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej. Eksperci Lewiatana uważają, że idea zmian jest słuszna. Ich zdaniem trafnie zdiagnozowany został problem, że agresywna optymalizacja może sprzyjać naruszeniu równowagi konkurencji wśród przedsiębiorców, ale dostrzegają też ryzyko, że nowe rozwiązania będą mieć zastosowanie także do podmiotów, które optymalizacji podatkowej nie stosują.

Zdaniem Lewiatana, autorzy projektu zapomnieli, że skuteczna walka z nadużyciami w obszarze optymalizacji ma silny kontekst międzynarodowy. Brak wprowadzenia określonych, zbliżonych zasad na poziomie UE czy OECD spowoduje, że może nastąpić stygmatyzacja polskiego systemu podatkowego jako nieatrakcyjnego wobec systemów podatkowych innych krajów.

Eksperci zwracają też uwagę, że projekt nie uwzględnia regulacji uchwalonych nowelizacją z 9 października 2015 r., która zmienia w zasadniczy sposób ustawy o PIT i CIT w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zobacz: Opublikowano zmiany w opodatkowaniu podmiotów powiązanych >>

Rada Podatkowa uważa, że zaproponowane przez PiS zmiany doprowadzą do zwiększenia skomplikowania prawa w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż nie da się połączyć koncepcji przeciwdziałania agresywnej optymalizacji z ideą uproszczenia przepisów. Jedynym rozwiązaniem w takim wypadku jest to, że wraz z prowadzeniem rozwiązań anty-optymalizacyjnych nastąpi dokonanie uproszczenia pozostałych przepisów.

Eksperci Konfederacji negatywnie oceniają zwiększenie obciążenia administracyjnego poprzez wprowadzenie miesięcznych i kwartalnych deklaracji, które zostały zniesione kilka lat wcześniej z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, natomiast bez wątpienia za dobre uważają propozycje rozwiązań dotyczących stawki podatku dla MŚP oraz ulgi inwestycyjne. Choć także tu wskazują na pewne niedopracowanie projektu, gdyż zdecydowana większość małych podatników to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniające tylko kilku pracowników. Zatem, jeżeli autorzy projektu faktycznie chcą obniżyć stawkę podatku dla najmniejszych, to powinna być to także stawka PIT.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł