Sprzedaż samochodu wywołuje skutki na gruncie VAT

W świetle VAT samochody są towarem, ale towarem dosyć specyficznym. Ustawodawca wprowadził bowiem pewne szczególne zasady związane głównie z ich zakupem (limit odliczenia VAT w przypadku samochodów...

19.06.2015

Elektroniczny dozór może być szerzej stosowany

Stosowany od pięciu lat system dozoru elektronicznego to bardzo udana forma wykonywania kary. Bez problemów już działa związana z tym infrastruktura, a sądy penitencjarne wypracowały dobrą praktykę...

18.06.2015

Warszawscy prokuratorzy: oceniajcie nas obiektywnie!

O odpowiedzialne i obiektywne traktowanie prokuratury oraz właściwą ocenę jej roli w demokratycznym państwie zaapelowało w środę zgromadzenie prokuratorów apelacji warszawskiej. Uchwała ma związek z...

17.06.2015

Wątpliwości wokół FATCA

2 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia...

17.06.2015

Urzędniku, trzymaj się przepisów o VAT!

Organy podatkowe dysponują różnymi instrumentami w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT. Mogą też, w myśl art. 273 dyrektywy 2006/112/WE, poza obowiązkami wymienionymi w tytule XI-tej...

16.06.2015

Listy zastawne ułatwią spłaty kredytów hipotecznych?

Rozszerzenie możliwości stosowania listów zastawnych może korzystnie wpłynąć na wysokość rat kredytów hipotecznych i umożliwić ich stabilizację - mówił w poniedziałek w debacie na Giełdzie Papierów...

15.06.2015

MS nie docenia wagi prawa do obrony?

Zarówno wytyczne Komitetu Praw Człowieka ONZ jak i orzecznictwo ETPCz zalecają zapewnienie prawa do obrony na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Tymczasem przygotowany właśnie przez MS projekt...

15.06.2015

Wydawca gazety nie zawsze ma prawa do artykułów

Wydawca gazety jest właścicielem autorskich praw majątkowych do poszczególnych wydań gazety jako całości, ale nie zawsze przysługują mu majątkowe prawa autorskie do wszystkich artykułów wynika z...

14.06.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski