W pierwszej z uchwał sędziowie Sądu Najwyższego zwrócili się do pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1928).
W drugiej uchwale podjętej na posiedzeniu sędziowie stanowczo sprzeciwili się wypowiedziom niektórych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej bezzasadnie kwestionującym bezstronność i apolityczność sędziów. W uchwale podkreślono, że wypowiedzi te podważają konstytucyjną zasadę niezależności władzy sądowniczej.
 

Dowiedz się więcej z książki
Konstytucyjny system organów państwowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł