Czytaj: TK za dwa tygodnie zbada nową ustawę o Trybunale>>

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło 24 listopada uchwałę, w której popiera wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 19 listopada br. o zmianie ustawy o TK oraz ustawy z 25 czerwca br. o Trybunale Konstytucyjnym.
Prezydium NRA poparło także wniosek grupy posłów na Sejm RP skierowany do TK 17 listopada br. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów z ustawy z 25 czerwca o Trybunale Konstytucyjnym.
W ocenie Prezydium NRA działania te są zagrożeniem dla efektywności środków ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki, a w konsekwencji stanowią poważne zagrożenie dla skuteczności realizacji prawa do sądu i bezpieczeństwa prawnego jednostki.

Czytaj: Sędziowie też zaskarżą do TK ustawę o Trybunale>>>

Uchwała Prezydium NRA upoważnia też Komisję Praw Człowieka przy NRA do sporządzenia opinii amicus curiae w postępowaniu z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 listopada oraz w postępowaniu z wniosku grupy posłów na Sejm RP z dnia 17 listopada br., jeśli Trybunał Konstytucyjny wyrazi zgodę na przedłożenie takiej opinii.
Wniosek o taką zgodę został wysłany do Trybunału Konstytucyjnego 24 listopada.
 

Dowiedz się więcej z książki
Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł