Problem wyłudzania podatku VAT jest jedną z kluczowych kwestii, z jaką musi się mierzyć większość krajów Unii Europejskiej. Komisja Europejska, widząc te wyzwania od dłuższego czasu stara się przygotować rozwiązania, które ukrócą ten proceder. Od niedawna widać jednak, że wprowadzenie jednej stawki tego podatku może być nierealne.

- Wynegocjowanie jednej stawki podatku VAT będzie istotnym wyzwaniem. Nie widać obecnie woli politycznej, aby takie rozwiązanie udało się przygotować w perspektywie kilku lat. Chociaż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. ustandaryzowania stawek oraz zniesienia barier wprowadzenia jednej, to trudno wyobrazić sobie w najbliższym czasie kompromis w tej materii 28 państw, nawet pomimo szacowanych oszczędności na poziomie 15 mld euro – piszą autorzy raportu “Zmiany VAT-u w Europie: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe” z firmy TMF Group. Analizują w nim dekadę reform w obrębie Unii Europejskiej, a także prawdopodobne przyszłe kierunki zmian w zakresie podatku VAT.

- Niewątpliwie ujednolicenie stawek podatku VAT byłoby trudne do wytłumaczenia konsumentom, ponieważ oznaczałoby zniesienie obniżonych stawek. To natomiast bezpośrednio przełożyłoby się na wzrost cen dóbr i usług obecnie opodatkowanych według stawki obniżonej. Przykładowo w Polsce taką stawką objęte jest pieczywo, makarony, ryby oraz mięso. W związku z tym wydaje się, że w Polsce próby zwiększenia efektywności fiskalnej VAT będą koncentrować się raczej na rozwiązaniach takich jak wprowadzenie płatności podzielonych czy rozszerzenie katalogu dóbr, co do których zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia – powiedział Patryk Karczewski, doradca podatkowy w TMF Group.

Zdaniem specjalistów TMF Group, widząc trudności, jakie stoją przed wprowadzeniem ujednoliconej stawki VAT, Komisja Europejska skupi się w najbliższym czasie na dalszym rozwijaniu procedury małego punktu kompleksowej usługi – tzw. MOSS (ang. the Mini One Stop Shop) oraz zasad obowiązujących w kwestii ustalenia miejsca świadczenia usług na potrzeby VAT. 

  • Rozszerzenie procedury MOSS tak, by przedsiębiorstwa mogły łatwiej rozliczać międzynarodowe transakcje, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów administracyjnych.
  • Rewizja przepisów odnoszących się do miejsca świadczenia usług w kontekście handlu, tak by zmniejszyć obciążenia związane z ich stosowaniem.

 - VAT odpowiada obecnie za 20 proc. ściąganych podatków na świecie. To aż o 70 proc. większy udział niż w 1980 r. – mówi dr Robert Nagy i dodaje - Obecne system podatku VAT w Europie charakteryzuje się różnymi stawkami i odmiennym traktowaniem poszczególnych dóbr i usług w zależności od danego kraju. Pojedyncza stawka podatku VAT z pewnością ucięłaby wiele zawiłości. Aczkolwiek, ograniczenie biurokracji oraz uproszczenie handlu międzynarodowego nadal można osiągnąć poprzez zmodyfikowanie istniejących procedur.

Dowiedz się więcej z książki
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł