16 listopada w siedzibie BCC odbyła się debata poświęcona luce w podatku VAT i przeciwdziałaniu wyłudzeniom, która miała charakter konsultacyjny i była częścią przygotowań do przedstawienia na początku przyszłego roku Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”.

Eksperci BCC przedstawili opinię - „Mechanizmy wyłudzenia podatku VAT - proponowane środki zapobiegawcze”. Zaproponowali szereg metod, które mają na celu bardziej efektywny pobór podatku VAT.

Jedną z metod funkcjonujących w innych państwach UE jest kontrola podatnika na etapie rejestracji, tj. sprawdzanie, czy siedziby podatników naprawdę istnieją i prowadzą realną działalność gospodarczą. Krokiem dalej jest pomysł, aby zlikwidować możliwość rejestracji internetowej lub poprzez pełnomocnika, a następnie nadanie urzędnikom uprawnienia do odmowy rejestracji podmiotów, które nie są dość wiarygodne.

Rozwiązaniem, będącym w trakcie realizacji, jest instytucja „zaufanego podatnika”. Jej założeniem jest nadanie pewnych preferencji rozliczeń podatkowych w zamian za spełnianie określonych ustawą kryteriów (brak zaległości podatkowych, czas działalności, czy też liczba zatrudnionych pracowników).

Kolejnym rozwiązaniem jest instytucja odwrotnego obciążenia. Zdaniem ekspertów, jest to jedyny skuteczny mechanizm, jednak niestety nie spełni swojej roli na dłuższą metę. Ostatnia nowelizacja ustawy poszerza jednak spektrum towarów wrażliwych, szczególnie podatnych na oszustwa podatkowe. Wprowadza rozporządzenie o przerzuceniu należnego podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Rozwiązanie to nie jest jednak skutecznym lekiem na zaistniałą sytuację, gdyż oszuści podatkowi mogą przerzucić się na inne towary.

Kolejnym sposobem zapobiegania wyłudzeniom może być zakazanie lub ograniczenie rozliczeń kwartalnych podatku VAT w odniesieniu do podatników obracających towarami wrażliwymi. Ujednolicenie składania deklaracji, zarówno po stronie dostawcy jak i nabywcy, będzie skutkowało łatwiejszą kontrolą ewentualnych nieprawidłowości.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Dłużników na początku 2016 r. ma usprawnić organom skarbowym kontrolę podatników, którzy nie wypełniają swych obowiązków. Rejestr prowadzony ma być na podstawie zaległości wynikających z nieopłacenia danin publicznych takich jak: podatki, mandaty, itp. Osobami ujawnionymi będą te, które dłużne są powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela.

Ostatnim z pomysłów walki z wyłudzeniami jest uruchomienie elektronicznego Centralnego Biura Faktur, które może znacznie skrócić czas wykrywalności oszustw podatkowych. Baza ta miałaby zawierać wszelkie dane umieszczone na fakturze, co pozwoli selekcjonować podmioty do kontroli podatkowych. BCC opowiada się za jak najszybszym wprowadzeniem systemu, aby zarówno nabywcy jak i sprzedawcy czuli obowiązek uczciwego rozliczania się z podatku VAT.

Dowiedz się więcej z książki
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł