Reforma administracji podatkowej nie zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym w ustawie. Sejm debatuje na poselskim projektem nowelizacji, zgodnie z którym część rozwiązań przewidzianych w ustawie o administracji podatkowej wejdzie w życie dopiero  lipca 2016 r. Dotyczy on między innymi pomysłu utworzenia wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, który ma być właściwy dla największych przedsiębiorstw.

Zobacz: PiS chce odroczeni wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej, opozycja nie >>

Pracodawcy RP wielokrotnie zwracali uwagę na to, że wbrew założeniom ustawy o administracji podatkowej niektóre zaproponowane rozwiązania mogą okazać się dla podatników szkodliwe. W przypadku utworzenia w Warszawie tzw. superurzędu przedsiębiorcy zostaną zmuszeni – wbrew swojej woli – do wytransferowania części swoich interesów do stolicy. Takie rozwiązanie bez wątpienia wpłynie negatywnie także na konkurencję na rynkach lokalnych, gdyż duża część przedsiębiorców jest przywiązana do swojego regionu, w którym m.in. korzysta z obsługi prawnej, księgowej czy finansowej, świadczonej przez zaufane już podmioty. W konsekwencji lokalne rynki narażone są na straty i znaczny odpływ kapitału. Ponadto sygnalizowali, iż rozwiązanie to może być niezgodne z przepisami Ordynacji podatkowej 

Zobacz: Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy może stwarzać kłopoty >>

 

 

Zdaniem Komitetu Podatkowego Pracodawców RP reforma administracji podatkowej powinna zostać przeprowadzona w taki sposób, aby nie nakładać na podatników dodatkowych, uciążliwych obowiązków. Uważa, że dla dla Ministerstwa Finansów priorytetem w najbliższym czasie powinna być zmiana agresywnej polityki fiskalnej, która w oczywisty sposób szkodzi przedsiębiorczości i hamuje jej rozwój. W pierwszej kolejności należy zmienić podejście administracji do przedsiębiorców – tak aby uczciwi podatnicy nie stawali się więcej ofiarami krzywdzących decyzji urzędników.