NBP popiera prezydencki projekt ws frankowiczów

Narodowy Bank Polski z zadowoleniem odnotowuje inicjatywę zmiany Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli...

02.08.2017

Donald Tusk: brońmy sądów

Bronimy sądów, by niezależne były też od nas, naszych opinii i oczekiwań - napisał w środę na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

02.08.2017

Pozwy zbiorowe teraz w szerszym zakresie

Od początku czerwca tego roku obowiązują zmiany w pozwach zbiorowych, które dotyczą zakresu roszczeń, które mogą być zgłaszane w postępowaniu grupowym, oraz przebiegu samego postępowania. Warto...

02.08.2017

Marketing usług prawnych przed nowymi wyzwaniami

Coraz rzadziej słyszy się opinie, że marketing usług prawniczych nie istnieje. Niestety, wciąż jeszcze zdarzają się przypadki utożsamiania marketingu z reklamą, które to pojęcie jest wciąż w branży...

31.07.2017

Wystawcy pustych faktur grożą konsekwencje karne

Faktury, z którymi nie wiążą się żadne dostawy lub usługi, albo którym towarzyszą co prawda ujawnione w nich zdarzenia gospodarcze, ale podmiotem je realizującym jest ktoś inny niż ich wystawca...

31.07.2017

Romaszewska: zmiany w sadach potrzebne, ale rozsądne

Jeżeli to wszyscy, wszystko wytrzymamy, nie wpadniemy w tę idiotyczną histerię, to razem z ministerstwem sprawiedliwości wyrzucimy z wymiaru sprawiedliwości to całe towarzystwo, któremu należy się to...

29.07.2017