Sankcje w RODO - jak się przed nimi bronić?

Odpowiedzialność w trybie administracyjnym, jaka będzie stosowana zgodnie z przepisami rozporządzenia, jest bardzo surowa. Organ nie będzie badał czy między skutkiem, a działaniem lub zaniechaniem...

20.11.2017

"Iustitia" krytycznie o projekcie I prezes SN

Sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia skrytykowali przedstawiony przez pierwszą prezes SN projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. A najbardziej proponowaną w nim odpowiedzialność...

20.11.2017

Wicepremier za zmianami w sądownictwie gospodarczym

Potrzebny jest wielki przegląd prawa, przede wszystkim gospodarczego, by usuwać przepisy przestarzałe czy anachroniczne, ale też zmiana sądownictwa gospodarczego uważa wicepremier, minister nauki...

16.11.2017

KAS to trzy procedury kontrolne zamiast dwóch

Po wprowadzeniu ustawy o KAS i przewidzianej w niej kontroli celno-skarbowej powstały na gruncie obowiązujących przepisów trzy reżimy prawne w ramach których badane jest przestrzeganie przepisów...

14.11.2017

W sektorze publicznym - obowiązkowy inspektor

Od 25 maja 2018 r. na mocy RODO będziemy mieli inspektora ochrony danych, który zastąpi ABI-ego. Administratorzy sektora publicznego będą zobowiązani powołać takiego inspektora - mówi Paweł Makowski...

14.11.2017