Sprawiedliwość obywatelska jest inna niż sędziowska

Nieufność obywateli wobec wymiaru sprawiedliwości może zniknąć, gdy powołane zostaną do życia sądy pokoju, ławników będzie więcej a sędziowie zaczną orzekać kierując się wartościami konstytucyjnymi,...

05.09.2017