Rewitalizacja to nie wylanie asfaltu czy położenie kostki

Samorząd terytorialny

Wszystkie gminy mogą rewitalizować obszary, które zidentyfikują jako zdegradowane – mówi dr Jakub Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak podkreśla, rewitalizacja jest droga i skomplikowana. Ważne,...

11.09.2018

Odpowiedzialność menedżerów będzie fikcją

Spółki

Wprowadzenie osobistej odpowiedzialności menedżerów może doprowadzić do tworzenia fikcyjnych struktur. Odpowiedzialność będzie kumulowana w rękach osoby, która w rzeczywistości nie będzie podejmowała...

10.09.2018

Projekt reformy rynku obligacji przedsiębiorstw to bubel

Spółki Finanse

Treść projektu reformującego rynek obligacji wskazuje, że jego twórcy nie mają minimalnej nawet wiedzy o jego praktycznym funkcjonowaniu. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że w toku dalszych prac...

07.09.2018

Tajemnice startupów mogą być chronione

Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że sama wola zachowania poufnego charakteru informacji nie będzie wystarczająca. Istotne jest opracowanie właściwej strategii ochrony lub przejrzenie obecnie...

06.09.2018

Banki też powinny ponosić ryzyko zadłużenia samorządu

Finanse samorządów

Wszyscy ponoszą ryzyko zadłużenia samorządu – społeczność lokalna, władze gminy, Skarb Państwa, poza bankiem, który pożycza pieniądze. Brak ryzyka po stronie banku jest błędem systemowym – uważa...

04.09.2018

Bobrowicz: Mediacje to też przewaga konkurencyjna

Prawnicy

Prawnicy zbyt często podchodzą do negocjacji z lekceważeniem, a nawet pogardą. Tymczasem to jedna z kluczowych kompetencji, która pozwala zyskać przewagę konkurencyjną i pomóc klientom w rozwiązaniu...

03.09.2018

Gwiazdowski: Dochodowy musi odejść

CIT PIT

Od początku swojego istnienia - niedługiego bynajmniej - podatki dochodowe miały potężny ciężar polityczny. Przez wiele lat koncepcja bezpośredniego opodatkowania dochodu była rozważana przez różnych...

01.09.2018

Nikt nie może być więźniem prokury

Spółki Małe i średnie firmy

W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej często pojawia się problem czy prokurent może skutecznie zrezygnować z bycia prokurentem? Przepisy dotyczące prokury takiego sposobu wygaśnięcia nie...

01.09.2018

Opinia (nie w pełni) zabezpieczająca

Ordynacja CIT

24 sierpnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opublikował wydaną na rzecz polskiego banku opinię zabezpieczającą w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest...

31.08.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski