Prof. Baran: Prawo związkowe także dla niepracowników

Prawo pracy

Nowela ustawy o związkach zawodowych radykalnie zmienia podmiotowy model zbiorowych stosunków pracy, rozszerzając prawo koalicji na szerokie grono osób wykonujących pracę za wynagrodzeniem na innej...

23.08.2018

Spalone mosty w dialogu o problemach ochrony zdrowia

Zawody medyczne

W dyskusji z rządem, każdy podział w łonie organizacji reprezentujących dane środowisko osłabia jego siłę głosu. To co obserwujemy w szeregach związkowych ochrony zdrowia, to nie podział – to...

23.08.2018

Porzucenie pracy - konsekwencje mogą być dotkliwe

Prawo pracy

Rosnący PKB, spadające bezrobocie, coraz wyższe wynagrodzenia i w końcu – zapotrzebowanie na pracowników to wyraźne dowody na to, że mamy rynek pracownika. Jedną z widocznych konsekwencji są coraz częstsze sytuacje, w których pracownik po prostu przestaje przychodzić do pracy. Porzucanie pracy niesie za sobą nowe problemy, niespotykane wcześniej w takiej skali.

22.08.2018

Pracodawców czekają nowe obowiązki w związku z PPK

Prawo pracy

Zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która może zacząć obowiązywać już od 2019 roku, przyniesie nowe, nieznane do tej pory pracodawcom obowiązki....

22.08.2018

Sędzia Gudowski: Słuszna likwidacja użytkowania wieczystego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Eliminacja z polskiego porządku prawnego instytucji użytkowania wieczystego to krok w dobrym kierunku - pisze sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. Zastrzega jednak, że ze stosowaniem nowych...

21.08.2018

Z zezwoleniem ICT można pracować nie tylko w Polsce

Prawo pracy

Nowe zezwolenia ICT są dużym uproszczeniem dla globalnych grup kapitałowych, których pracownicy nierzadko pracują w kilku krajach. Przeniesienie pracownika z jednego kraju UE do innego będzie...

21.08.2018

KNF ma ponownie decydować o łączeniu banków

Spółki Finanse

Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. Jedną z głównych zmian jest przywrócenie uprawnienia Komisji Nadzoru...

20.08.2018

Sławomir Broniarz: Apogeum problemów oświaty przed nami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń

Tegoroczny wrzesień będzie trudny, chociaż prawdziwe apogeum dopiero przed nami. Nie jest żadnym pocieszeniem fakt, że kolejny rok szkolny 2019/2020 może być jeszcze gorszy - twierdzi Sławomir...

20.08.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski