Czy wiertarki powinny mieć osłonę wiertła?

BHP

Osłona wiertła chroni przed skaleczeniem ręki pracownika w przypadku dotknięcia ręką wiertła będącego w ruchu, rozpryskami płynu chłodzącego, wyrzutami fragmentów wierconego przedmiotu.

27.08.2012

Czy butle do gaśnic podlegają przeglądom UDT?

BHP

Dozorowi technicznemu podlegają zbiorniki przenośne, zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem, o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do...

22.08.2012