Pracodawca może przesunąć termin urlopu

Pracownica w planie urlopów zaplanowała urlop na czerwiec. Plan urlopów został zatwierdzony. Jednak ze względu na zwolnienia lekarskie (brak obsady) przełożona nie chce udzielić pracownicy urlopu w...

28.06.2012

Czy oświetlenie ewakuacyjne wymaga przeglądów?

BHP

Jak często należy przeglądać oświetlenie ewakuacyjne (lampy ewakuacyjne na korytarzach, nad wyjściami ewakuacyjnymi)? Kto powinien takich przeglądów dokonywać? Jakie trzeba mieć...

21.05.2012