Niefortunnie sformułowany przepis pozbawi ochrony niektórych sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Rząd chce, by ochronie podlegał zgłaszający naruszenie prawa pod warunkiem, że dotyczy to interesu publicznego i stanowi informację o naruszeniu prawa. To istotna zmiana ograniczająca ochronę sygnalistów, którzy teraz nie będą chronieni, gdy będzie chodziło o naruszenia prawa godzące w interes przedsiębiorstwa. Nawet ci, którzy uważają, że zmiana ma charakter doprecyzowujący, mówią o niefortunnym sformułowaniu przepisu.

13.01.2023

Będzie więcej pieniędzy na zatrudnianie niepełnosprawnych - Senat poparł zmiany

Prawo pracy BHP Niepelnosprawność

Zwiększenie dotacji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o dodatkowe ponad 400 mln zł rocznie i podniesienie wysokości dofinansowania dla pracodawców wypłacanego z PFRON, przewiduje ustawa, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat. Wzrosnąć ma także dofinansowanie niepełnosprawnych, którzy zaliczani są do znacznego stopnia niepełnosprawności z 1950 zł do 2400 zł.

12.01.2023

TSUE: TVP bezprawnie zerwała współpracę z montażystą z powodu orientacji seksualnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Prawo unijne

Orientacja seksualna nie może być podstawą odmowy zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność na własny rachunek – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I przypomniał, że dyrektywa o równym traktowaniu w zakresie zatrudnienia i pracy, obejmująca szeroki wachlarz działalności zawodowych, ustanawia ogólne ramy walki z dyskryminacją ze względu między innymi na orientację seksualną.

12.01.2023

Czterodniowy tydzień pracy zamiast pracy zdalnej – dla kogo może to być atrakcyjna alternatywa

Prawo pracy

Nie wszystkie branże ze względu na charakter działalności są w stanie wprowadzić pracę zdalną lub hybrydową. Pracodawcy działający w tych sektorach muszą zatem poszukiwać atrakcyjnych benefitów pracowniczych, które mogłyby zrównoważyć tę niedogodność. Jednym z nich może być czterodniowy tydzień pracy, na który - zgodnie z danymi raportu ADP - zdecydowałby się co czwarty Polak (25,71 proc.).

12.01.2023

Firma może uwzględnić prywatną sytuację pracownika do zwolnienia, ale nie musi

Prawo pracy RODO

Czy wybierając pracownika do zwolnienia, pracodawca ma obowiązek kierować się jego sytuacją osobistą? Zdaniem Sądu Najwyższego, wybór może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, gdy sytuacja osobista pracownika jest znacznie gorsza niż pozostałych osób objętych redukcją. Według prawników pogląd SN może prowadzić do skutków społecznie szkodliwych i sprzecznych z zasadą sprawiedliwości.

12.01.2023

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów – RPO interweniuje

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Termin implementacji przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów upłynął 2 sierpnia 2022 r. Według RPO, w pracach nad przepisami ważne jest m.in. skorelowanie okresu, w którym rodzic uprawniony jest do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku z długością nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego.

10.01.2023

Zmiana instytucji finansowej przez pracodawcę nie powoduje przerwy w oszczędzaniu w PPK

Prawo pracy PPK

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Termin rozwiązania wcześniejszej umowy trzeba skorelować z terminem rozpoczęcia obowiązywania nowej umowy w taki sposób, aby zmiana instytucji nie wpłynęła na ciągłość wpłat do PPK.

10.01.2023

Mobbing w zespole „Mazowsze” - Urząd Marszałkowski odpowiada na wystąpienie RPO

Prawo pracy

Media informowały o zarzutach mobbingu wobec dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zaniepokojenie RPO wzbudziła informacja, że niezanonimizowane skargi pracowników miały być przekazywane dyrekcji zespołu. W odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, od 2015 r. wpłynęło pięć skarg od członków zespołu. Wszystkie rozpatrywano zgodnie z wewnętrznymi zasadami urzędu oraz przepisami prawa.

09.01.2023

Związki zawodowe: nowelizacja kodeksu pracy wymaga wielu poprawek

Prawo pracy

Według związków zawodowych, nowelizacja kodeksu pracy jest potrzebna, jednakże wymaga poprawek. Ustalanie zasad pracy zdalnej powinno odbywać się w porozumieniu ze związkami zawodowymi na poziomie zakładowym lub ogólnopolskim. Koszty pracy zdalnej powinny być jasno określone, a wprowadzenie katalogu kosztów mogłoby pomóc uniknąć nadużyć - uważają związkowcy.

08.01.2023

Praca w wolne soboty w samorządzie wymaga rekompensaty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Praca w dniu wolnym, wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - przy stałych dniach pracy poniedziałek-piątek, gdy jest to właśnie sobota - powinna być co do zasady zrekompensowana dniem wolnym, udzielonym w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Ta forma rozliczenia obejmuje również pracowników samorządowych.

07.01.2023

Brak zaufania do pracownika głównym hamulcowym L4 na żądanie

Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna

Deficyt zaufania pracodawców do pracowników w zakresie korzystania przez nich ze zwolnień lekarskich to główny argument przeciwko propozycji umożliwienia brania L4 bez konieczności wizyty u lekarza. Taka propozycja wyszła w ostatnich dniach ze środowiska lekarzy. To reakcja na falę zachorowań na grypę, która uderzyła w system podstawowej opieki zdrowotnej.

06.01.2023

MEiN nad zmianami w emeryturach może i nie pracuje, ale projekt zapowiada jeszcze w styczniu

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Obecnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki nie są prowadzone prace nad nowelizacją Karty nauczyciela dotyczącą przepisów o tzw. emeryturach nauczycielskich - poinformowała we wtorek rzecznik prasowa resortu. Natomiast w czwartek minister Przemysław Czarnek poinformował, że projekt w tej sprawie gotowy będzie jeszcze w styczniu.

05.01.2023

Inspekcja pracy planuje 60 tys. kontroli w 2023 roku

Prawo pracy BHP

Kontrole i działania prewencyjne dla sektora budowlanego, kontrole zagrożeń środowiska pracy chemicznymi czynnikami oraz wzmożony nadzór nad zakładami pracy – to priorytety Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok. PIP planuje 60 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych chce objąć co najmniej 35 tys. podmiotów, m.in. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów i studentów.

05.01.2023

Rząd za zmianami w systemie ograniczeń egzekucji, ale prace nad ustawą wstrzymane

Prawo cywilne Prawo pracy

Za celowe i pożądane Rada Ministrów uznała zmiany w systemie ograniczeń egzekucji – nie tylko z punktu widzenia wierzycieli i zwiększenia efektywności egzekucji, także z perspektywy zasad równości i sprawiedliwości społecznej. Mimo to projekt Komisji do Spraw Petycji, który zmienia kwoty wolne od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego i rachunku SKOK, nie jest przedmiotem prac legislacyjnych.

05.01.2023

Wymóg zawieszenia członkostwa w związkach zawodowych przez kandydatów na rzeczników ds. etyki – niekonstytucyjny?

Prawo pracy Spółki

Kolegium Związków Zawodowych ORLEN-ENERGA zwróciło się do RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by wybrani kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.

04.01.2023

Prof. Męcina: Jest szansa, że kondycja rynku pracy w 2023 r. nie pogorszy się drastycznie

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

W ostatnich latach mimo licznych turbulencji w gospodarce, polski rynek pracy był w dobrej kondycji. Poziom zatrudnienia, stopa bezrobocia i dynamika wzrostu płac pozytywnie zaskakiwały. W kolejny rok weszliśmy z najniższym w UE po Czechach bezrobociem i zdecydowaną poprawą jakości pracy i wynagrodzeń. Mimo że 2023 rok nie będzie już tak dobry, jest szansa, że kondycja rynku pracy nie pogorszy się drastycznie – pisze prof. Jacek Męcina.

03.01.2023

Noworoczne życzenia pracowników. Badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Nowy rok przynosi nowe okazje do pozytywnej zmiany w karierze. Postanowienia związane z pracą podjęło w Sylwestra aż 53 proc. pracowników badanych przez Pracuj.pl. Najczęściej dotyczyły one zmiany pracodawcy, rozwoju zawodowego, równowagi między pracą i życiem osobistym, a także starań o podwyżkę. Większość badanych zdaje sobie sprawę, że 2023 rok przyniesie wyzwania.

03.01.2023

Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

Kadry w oświacie Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.

03.01.2023

Coraz więcej osób po 60-tce wypłaca pieniądze z PPK

Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Pierwsze osoby, które osiągnęły 60 rok życia, rozpoczęły wypłatę pieniędzy zgromadzonych w PPK. O ile w 2020 roku pierwszą wypłatę otrzymało 313 osób, w tym 138 mężczyzn, o tyle w 2022 r. liczba wypłacających wyniosła już 3635 osób, w tym 1631 mężczyzn. Zdaniem prawników, wypłaty powinny być uruchamiane jak najpóźniej, jeśli program ma służyć gromadzeniu oszczędności z myślą o emeryturze.

03.01.2023

Ten rok będzie o jeden dzień roboczy krótszy niż 2022

Prawo pracy

W 2022 roku Boże Narodzenie wypadło w niedzielę. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do piątku nie otrzymali dodatkowego dnia wolnego, który przysługuje jedynie wtedy, kiedy święto wypada w sobotę. Ostatnia taka sytuacja, kiedy dzień wolny wypadł w sobotę, miała miejsce 1 stycznia 2022. Kolejna będzie dopiero w listopadzie. W 2023 roku okazji do przedłużenia weekendu będzie jednak więcej.

02.01.2023