Inspekcja pracy nie chce być organem przyjmującym zgłoszenia sygnalistów

Prawo pracy Prawo unijne

Państwowa Inspekcja Pracy jest zaskoczona nałożeniem na nią roli organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa. Zwłaszcza, że żadna z dziedzin, których dotyczy dyrektywa, nie leży w kompetencjach PIP. Zdaniem prawników, wdrożenie ustawy w najnowszym kształcie grozi wyłącznie papierowym wdrożeniem dyrektywy, bez szansy na stworzenie mechanizmu zgłoszeń sygnalistów.

02.01.2023

Nowy Rok tradycyjnie pełen zmian w prawie

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ustawodawca przyzwyczaił nas, że początek każdego roku wymaga zapoznania się z mnóstwem zmian w obowiązujących przepisach. Tegoroczne nowelizacje dotkną niemal każdego aspektu prawa. Od 1 stycznia obowiązują m.in. nowe zasady rozliczania wynagrodzeń, najmu, czy płacenia podatku w oparciu o tzw. estoński CIT. Zmiany dotkną także np. zatorów płatniczych, zasad składania reklamacji i wymiaru sprawiedliwości.

01.01.2023

Salowa i informatyk w szpitalu - należy się im podwyżka, ale na innych zasadach

Prawo pracy Zawody medyczne

Salowa, sanitariusz szpitalny, pracownik socjalny jako pracownicy działalności podstawowej podlegają tzw. ustawie o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Ustawa dotyczy także innych pracowników niemedycznych: księgowych, radców prawnych, szatniarzy i magazynierów, choć zasady podnoszenia wynagrodzeń w ich przypadku są mniej precyzyjne.

31.12.2022

Zmiana wynagrodzenia minimalnego nie zawsze wymaga zmiany umowy

Prawo pracy

Skoro od 1 stycznia w umowach o pracę pojawiają się premie w przedziale „widełkowym”, to nie ma konieczności podwyższania pensji zasadniczej. Określone w umowie składniki wynagrodzenia podlegające zaliczeniu do wynagrodzenia minimalnego dawać będą możliwość uzyskania w każdym miesiącu kwoty co najmniej wynagrodzenia minimalnego. O zmianie należy pomyśleć jednak od 1 lipca 2023 r.

30.12.2022

Personel niemedyczny - nieprecyzyjne zasady przyznawania podwyżek

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Pracownicy niemedyczni podmiotów leczniczych, np. zaopatrzenia, referenci, obsługa techniczna, informatycy powinni otrzymać podwyżki, choć tzw. ustawa podwyżkowa nie precyzuje zasad ich przyznawania oraz terminu wypłaty. Związkowcy zaznaczają, że wzrost wynagrodzeń wśród pracowników niemedycznych jest poniżej spodziewanej wartości, wynikającej ze średniej wzrostu płac.

30.12.2022

Praca lub dyżur w sylwestrową noc - czy pracownicy mogą liczyć na ekstra wynagrodzenie?

Prawo pracy

Wprost na tak postanowione pytanie należy odpowiedzieć – nie. Przepisy powszechnie nie przewidują dodatkowej gratyfikacji za realizowanie obowiązków w takich, szczególnych terminach. Ewentualne ekstra świadczenia wynikać z przepisów wewnętrznych, uzgodnień umownych lub – najczęściej – z decyzji pracodawcy o przyznaniu np. nagrody.

30.12.2022

Oszczędzać w PPK czy zrezygnować z wpłat – czas na ponowną decyzję

Prawo pracy PPK

Od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK.

30.12.2022

Dwukrotne podniesienie płacy minimalnej może zwiększyć w firmach presję płacową

Domowe finanse Prawo pracy Finanse

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia i od 1 lipca. W porównaniu do roku 2022 płaca minimalna wzrośnie łącznie o 590 zł, a stawka godzinowa – o 3,80 zł. Zdaniem prawników, pracodawcy powinni nie tylko przygotować firmowe budżety na tę podwyżkę, ale i dokonać przeglądu siatki płac, by pozostali pracownicy nie czuli się niedocenieni.

30.12.2022

Kto korzystał z ulg podatkowych, a kto odliczał składkę zdrowotną - dane z PIT za 2021 opublikowane

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Finansów przedstawiło dane o wpływach z PIT za 2021 rok. Z danych wynika, że łączny dochód podatników płacących PIT przekroczył 1,1 bln zł. Co ważne, był to ostatni rok obowiązywania prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z czego skorzystało 21,5 mln podatników – pisze dr Antoni Kolek.

29.12.2022

Świat HR 2022 - podsumowanie Grupy Pracuj

Rynek Prawo pracy

Rok 2022 powoli odchodzi do historii. Nie zabrakło w nim ciekawych, nowych zjawisk na rynku pracy oraz kontynuacji trendów z ostatnich lat. Dużemu zapotrzebowaniu na pracowników i pozytywnym tendencjom towarzyszyły duże wyzwania, związane m.in. z inflacją czy wojną w Ukrainie – podsumowują mijający rok eksperci Pracuj.pl.

29.12.2022

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy przy zatrudnieniu przez część roku

Prawo pracy

Zakończenie lub podjęcie zatrudnienia w trakcie roku skutkuje koniecznością proporcjonalnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego, ale nie dotyczy to pracowników w ich pierwszym roku pracy na podstawie stosunku pracy w życiu. W praktyce niesie to za sobą różne problemy i niedogodności, często także większe „obciążenie” obowiązkiem rozliczenia urlopu pracodawcy wcześniejszego niż tego, z którym kolejno w roku pracownik zawiera umowę.

29.12.2022

Trudno o pracę dla niepełnosprawnych z wysokimi kwalifikacjami

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnościami, m.in. które mają wysokie kwalifikacje i znają języki obce, skarżą się na niemożność znalezienia odpowiedniego zatrudnienia. Dostają bowiem oferty pracy głównie w ochronie lub firmach sprzątających. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

28.12.2022

Nie każdemu pracownikowi łatwiej będzie uzyskać emeryturę pomostową

Emerytury i renty Prawo pracy

Od 1 stycznia pracodawca będzie musiał powiadomić pracowników o treści wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz o wpisaniu lub odmowie wpisania do ewidencji pracowników wykonujących te prace. W przypadku nieumieszczenia stanowiska pracy, na którym zatrudniony wykonuje pracę w tym wykazie lub nieumieszczenia go w ewidencji, pracownikowi będzie przysługiwała skarga do PIP.

28.12.2022

ZUS sprawdza zwolnienia lekarskie - liczba kontroli wzrosła o prawie 200 proc.

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W okresie od stycznia do września 2022 roku o prawie 200 proc. w stosunku do 2021 roku wzrosła liczba osób skontrolowanych pod kątem wykorzystania zwolnień lekarskich. Najwięcej kontroli ZUS przeprowadził w województwie małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Zwiększył się też odsetek (o prawie 29 proc.) osób pozbawionych prawa do zasiłku, a o prawie 40 proc. wzrosła kwota cofniętych zasiłków w wyniku kontroli.

27.12.2022

Wyższe diety za krajowe podróże służbowe od 1 stycznia 2023 r.

Prawo pracy

Z początkiem 2023 roku zaczyna obowiązywać wyższa stawka diety za podróże służbowe na terenie kraju. Stawką tą od 1 stycznia 2023 roku związany będzie każdy pracodawca. Zmiana stawki pociąga za sobą również podwyższenie ryczałtu noclegowego oraz na jazdy miejscowe, jak też limitu noclegowego.

27.12.2022

SO: Odszkodowanie za dyskryminację ze względu na macierzyństwo

Prawo pracy

Zdaniem Sądu Okręgowego w Łodzi 50 tys. zł odszkodowania jest słuszną sumą za naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. Z jednej strony wynagradza całość szkód i krzywd powódki, a z drugiej strony, pozwany powinien odczuć ją jako sankcję za niedozwolone i bezprawne naruszenie prawa wobec osoby, która przysposobiła dziecko i korzystała z urlopu macierzyńskiego.

27.12.2022

Mediacje w sprawach pracowniczych mało skuteczne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Niewiele spraw z zakresu prawa pracy trafia do mediacji sądowej - w 2021 r. było to tylko 8 proc. spraw wpływających do sądów pracy. Zdaniem prawników, mediacja jest mało popularna i mało efektywna - m.in. z powodu nieprzygotowanych do swojej roli mediatorów, którym brakuje często wiedzy prawniczej i umiejętności współpracy z pełnomocnikami. W efekcie - mediacja zamiast pomóc, wydłuża postępowanie.

27.12.2022

Ograniczenia w pełnieniu dyżurów, także "pod telefonem"

Prawo pracy

Polecenie pozostawania w gotowości do wykonywania pracy poza godzinami, podlega zasadniczemu ograniczeniu związanemu z koniecznością zapewniania minimalnych odpoczynków. Nie ma w tym zakresie znaczenia, czy dyżur jest dyżurem zakładowym czy domowym, jak też ewentualne wprowadzenie dodatkowej odpłatności za dyżur domowy, tzw. dyżur pod telefonem.

24.12.2022

Resort zdrowia wie, jak pracodawcy mają badać trzeźwość pracowników i jak dokumentować to badanie

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracownika. Nowe przepisy zawierają też wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Na liście są m.in. opioidy, amfetamina i kokaina.

23.12.2022

Sąd przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie przywrócił do pracy pracownika IKEI zwolnionego za wpis o społeczności LGBT. Wyrok jest nieprawomocny. Na początku grudnia Sąd Okręgowy w Krakowie, w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, uniewinniając prawomocnie kierowniczkę z sieci IKEA od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika.

22.12.2022