Dr Szmid: Adwokaci będą wracać do reklamy i umowy o pracę, potrzebny nadzwyczajny zjazd

Prawnicy Prawo pracy

Uchwały dotyczące zniesienia zakazu umowy o pracę oraz reklamy nie zostały uchwalone przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Za zmianami w tym zakresie głosowało jednak odpowiednio 36 i 40 proc., przy 59 proc. i odpowiednio blisko 55 proc. głosach przeciw. Aprobaty większość nie było, ale te zmiany mają wielu zwolenników - pisze adwokat dr Kamil Szmid,

21.09.2021

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy

Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.

21.09.2021

MSWiA proponuje podwyżki funkcjonariuszom swoich służb

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Wszyscy funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), co daje kwotę 500 zł netto, czyli „na rękę” - poinformowano po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych.

20.09.2021

Lewiatan: Pandemia COVID-19 zwiększyła niepewność gospodarczą

Prawo pracy Koronawirus

Utrzymująca się od ponad roku zwiększona niepewność gospodarcza i absencja pracowników to problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy. W szczytowym momencie pandemii dotyczyła ona niemal dwóch milionów pracowników. Prawdopodobnie wtórne efekty pandemii będą przyczyną przestojów pojedynczych sektorów w nadchodzących kwartałach – zauważa Konfederacja Lewiatan.

20.09.2021

Brak szkoleń nie zawsze może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Prawo pracy BHP

Badania medycyny pracy, onboarding, szkolenia BHP – poza świadczeniem obowiązków w ramach danego stanowiska, pracownicy muszą poświęcać czas na dopełnienie formalnych kwestii zatrudnienia, również tych wskazanych w Kodeksie pracy. To pracodawca musi ocenić, czy zlekceważenie np. obowiązku odbycia szkolenia BHP – mimo wielokrotnych powiadomień – może stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.

20.09.2021

Policjant przechodzący do wojska pozbawiony odprawy - RPO pisze do MSWiA

Prawo pracy

Odprawa nie przysługuje funkcjonariuszowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. Gdy żołnierz podejmuje służbę w policji otrzymuje odprawę, a okres pełnienia zawodowej służby wojskowej nie wlicza się do wysokości odprawy wypłacanej funkcjonariuszowi zgodnie z ustawą o Policji.

20.09.2021

Pracownik na zwolnieniu nieobecny, bo wyjechał na wakacje

Prawo pracy

W miesiącach wakacyjnych, czyli od początku czerwca do końca sierpnia 2021 roku, kontrolerzy firmy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych, pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień L4 - stwierdzono w aż 41 proc. przypadków.

18.09.2021

Nowa ustawa uszczelnia zakaz handlu w niedziele

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Sejm znowelizował w piątek ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Za zmianami w regulacji z 2018 roku głosowało 272 posłów, przeciw było 135, 37 osób wstrzymało się od głosu.

17.09.2021

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

17.09.2021

Jest ustawa - zmienią się zasady wydawania uprawnień dla kierowców zawodowych

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy to tylko niektóre rozwiązania wprowadzone w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

17.09.2021

Lewiatan: Płace szybko rosną, bo firmy coraz mocniej rywalizują o pracowników

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

W sierpniu 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 6352 tys. osób. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9 proc, ale spadek w stosunku do lipca br. o 0,2 proc. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł i było o 9,5 proc. wyższe w ujęciu rocznym oraz o 0,1 proc. niższe niż w lipcu - podał GUS.

17.09.2021

Badanie: W pandemii więcej bezpłatnych nadgodzin w pracy

Prawo pracy Koronawirus

Trwająca już drugi rok pandemia koronawirusa nie tylko zmieniła w znacznym stopniu model pracy Polaków, ale również wpłynęła na wzrost liczby bezpłatnych nadgodzin. Według raportu firmy ADP, statystyczny Polak pracuje każdego tygodnia 5,5 godziny za darmo. To wzrost aż o 2,5 godziny w ciągu zaledwie ostatniego roku.

17.09.2021

NSA: Niższe stypendia doktorantów w trakcie studiów

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowała problemy w wyliczeniu stypendium doktoranckiego, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie pod rządami "starych" przepisów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decydują przepisy przejściowe i reguła wypłaty 60 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.

17.09.2021

Jest pierwszy związek zawodowy samozatrudnionych

Prawo pracy

10 września 2021 r. został zarejestrowany Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych wBREw. Choć, jak twierdzą prawnicy, jest to przejaw pluralizmu związkowego, to wątpliwości budzi ochrona związkowców-samozatrudnionych i możliwość reprezentowania pracowników oraz zawierania przez taki związek np. układów zbiorowych pracy w imieniu pracowników.

17.09.2021

Lewiatan: Kobiety najbardziej odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19

Prawo pracy Koronawirus

Pandemia COVID-19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci - twierdzi Konfederacja Lewiatan, powołując się na badania.

16.09.2021

Rada Ochrony Pracy pozytywnie o sprawozdaniu PIP z działalności w 2020 roku

Prawo pracy BHP

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 56 tys. kontroli w 48 tys. podmiotów zatrudniających łącznie ponad 3 mln. osób. Blisko 35 proc. to wynik wpływających skarg. Dotyczyły one głównie problematyki związanej z niewypłacaniem wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń. Ponad 4 tys. z nich to problemy legalności zatrudnienia.

16.09.2021

Sztuczna inteligencja - kompetentny pracownik w erze 4.0

Prawo pracy Nowe technologie

Rośnie liczba firm, które przeznaczają budżety na rozwój projektów związanych ze sztuczną inteligencją. W latach 2020-2021 był to wzrost o prawie 80 proc. – wynika z najnowszego raportu Appen (2021). Dynamiczny wzrost zainteresowania biznesu sztuczną inteligencją jest niewspółmiernie szybszy od pojawiania się pracowników posiadających niezbędne kompetencje, aby sprostać rozwojowi organizacji cyfrowej.

15.09.2021

Praca zdalna staje się elementem konkurencyjnej gry o pracownika

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy mają duży problem z powrotem pracowników do biur. Ci pokochali swobodę, jaką daje praca zdalna i nie chcą z niej rezygnować. Nawet za cenę zmiany miejsca pracy. Są firmy, w których jednego dnia wypowiedzenie składa po kilkanaście osób. Pracodawcy, by zatrzymać pracowników zaczęli, za radą prawników, określać zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminach pracy.

15.09.2021

Ulga w PIT ma zachęcać do zapisywania się do związków zawodowych

PIT Prawo pracy Polski Ład

Przyjęta przez rząd podatkowa część Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Odpisać będzie można maksymalnie 300 złotych rocznie. MF chce w ten sposób zachęcić Polaków do członkostwa w związkach zawodowych. Nowelizacja pomija jednak zupełnie przedsiębiorców.

15.09.2021

Zdjęcie krzyża ze ściany w szkole - Izba Kontroli SN odrzuca skargę prokuratora

Kadry w oświacie Prawo pracy

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej nie znalazła podstaw formalnych do rozpatrzenia skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w sprawie dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic. Spór z dyrekcją szkoły miał związek ze zdjęciem przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim.

14.09.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski