Upomnienie za brak statystycznej karty wypadku?

BHP

Pracownik służby bhp ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed pracodawcą za niesporządzenie statystycznej karty wypadku lub nieprzekazanie jej do urzędu statystycznego.

22.08.2014