Statuetka Labor Mobilis jest nagrodą o charakterze honorowym, przyznawaną za działania na rzecz mobilności pracy, upowszechnianie legalnego i bezpiecznego zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej w ramach swobodnego przepływu pracowników oraz swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej.
Kapituła Konkursu, w uzasadnieniu przyznania nagrody, podkreśliła skuteczność działań Radosława Mleczki w obronie swobody mobilności pracy oraz upowszechniania legalnego i bezpiecznego zatrudnienia w ramach świadczenia usług w UE.