Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich odwiedziło łącznie ponad 22 tys. osób, zainteresowanych ofertą ponad 200 firm z 22 państw, w tym uznanych producentów i dystrybutorów światowych marek
Poza ekspozycjami na stoiskach wystawców odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące: konferencje, pokazy, szkolenia, seminaria, debaty i konkursy na żywo.
Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała I Konferencję Panelową poświęconą ograniczaniu zagrożeń zawodowych w transporcie. Dodatkowo, w pawilonie SAWO codziennie odbywały się pokazy bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych. Odwiedzający targi mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB. W tym celu zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny bhp, który udzielał bezpłatnych porad na tematy zawiązane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.
W tematy podejmowane w ramach SAWO dobrze wpisała się konferencja „Kultura bezpieczeństwa pracy w zapobieganiu ryzyku” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
Targom towarzyszyły także konkursy o Grand Prix SAWO, Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Złoty Medal MTP - jedne z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień na polskim rynku.
Patronat Honorowy nad targami SAWO 2014 objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.