Lista warunków służby, które uprawniają do dodatkowego urlopu wypoczynkowego żołnierzy, będzie krótsza. Szanse na wolne utracą na przykład pracujący w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu, naprawiający akumulatory czy obsługujący aparaturę w gabinetach fizykoterapii. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje też, że zaległe wolne będzie musiało być uwzględniane w planie urlopów wypoczynkowych i wykorzystywane w pierwszej kolejności.