Nowy pomysł na walkę z bezrobociem

Słabnąca dynamika rynku pracy oraz mało optymistyczne dane GUS dotyczące stopy bezrobocia spowodowały, iż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ciągle pracuje nad pomysłami, które mają pomóc w...

22.08.2012

Gwałtownych ruchów na rynku pracy raczej nie będzie

Małe iśrednie przedsiębiorstwa wprawdzie do końca roku niebędą zbyt chętnie zatrudniać, ale inie planują zwolnień.Zbadania PKPP Lewiatanwynika, że80 proc. firm zamierza utrzymać zatrudnienie na...

22.08.2012

W 2013 r. urzędnicy nie dostaną podwyżek

Od kilku lat pensje urzędników są zamrożone. Wiele wskazuje na to, że nic się nie zmieni w najbliższej przyszłości. Podwyżek nie przewidują bowiem założenia budżetowe na przyszły rok. Wszystko pod...

22.08.2012

Zarabiamy o 2,4 proc. więcej niż rok temu

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnych wynagrodzeń oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2012 r.

22.08.2012

Potrącenia z wynagrodzenia młodocianego

Wynagrodzenie młodocianego podlega egzekucji i ochronie przed potrąceniami na zasadach obowiązujących pozostałych pracowników. Jej skuteczność może być jednak niska ze względu na osiągane przez...

21.08.2012

Walka z bezrobociem wymaga aktywnych metod

Walka z bezrobociem wymaga aktywnych metod - powiedział w Starostwie Powiatowym w Miechowie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister przekazał Powiatowemu Urzędowi...

21.08.2012

MPiPS szuka metod na ożywienie rynku pracy

GUS opublikował dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w lipcu br. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3700 zł, co oznacza, że w porównaniu z lipcem 2011 roku było ono...

21.08.2012

Praktyka zawodowa ma większe znaczenie, niż dyplom

Studia pozwalają oddalić problem bezrobocia młodych: przytrzymują ich przez kilka lat poza rynkiem pracy. Jednak zdobywający wyższe wykształcenie zdają sobie sprawę, że praktyka zawodowa ma dziś...

21.08.2012

Co należy wiedzieć o szkoleniach?

Koniec sierpnia może być czasem podejmowania decyzji o kolejnych studiach, studiach podyplomowych, doktoranckich albo pożytecznych kursach. Warto przypomnieć o podstawowych zasadach obowiązujących...

21.08.2012

Firmy zahamowały nowe rekrutacje

Co roku w okresie letnim odnotowywane jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Niestety, mimo sprzyjających warunków na rynku pracy, nie odnotowuje się poprawy. Uniemożliwia ją brak tworzenia...

20.08.2012

Wyższe bezrobocie w II półroczu

Trzeba liczyć się zrealnym wzrostem bezrobocia wPolsce wdrugiej połowie tego roku ostrzega Krzysztof Inglot zWork Service. Prace sezonowe nieobniżyły znacząco stopy bezrobocia wczerwcu ilipcu, co...

20.08.2012