W przyszłym roku program operacyjny "Kapitał ludzki" – pulę funduszy unijnych, która finansuje m.in. dotacje na zakładanie firm, staże, szkolenia zawodowe - zastąpi POWER, czyli program operacyjny "Wiedza, edukacja, rozwój".

Według dokumentu, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", w nowym programie zamiast, jak dziś, wielu priorytetów będą trzy główne osie.