W marcu emerytury i renty wzrosły o 0,24 proc.

Deflacja wpolskiej gospodarce wpłynęła na waloryzację emerytur od marca świadczenia wzrosły o0,2 proc. Wyższa jest również kwota bazowa, na podstawie której obliczane są świadczenia. Aby...

16.03.2016

Wkrótce zmiana czasu z zimowego na letni

W tym rokuprzejście z czasu zimowego na letni nastąpi wnocy z 26 na 27 marca, czyli w Wielkanoc. Osoby, które tego dnia będą pełnić nocą zmianę popracują krócej. Za niewypracowaną godzinę przysługuje...

16.03.2016

Sprawdź, o jakim pracodawcy marzą Polacy

KGHM Polska Miedź, Polskie Linie Lotnicze LOT i Samsung Electronics Polska to zdaniem uczestników badania Randstad Award 2016 najlepsi pracodawcy w naszym kraju.

16.03.2016

Czy apteczka powinna mieć certyfikat?

BHP

Zgodnie z 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650...

15.03.2016

PIP chce zmienić zasady karania pracodawców

BHP

Zbyt niska wysokość mandatów i grzywien powoduje, że wielu firmom opłaca się łamać prawo pracy. Ewentualne sankcje są niższe niż zyski z tytułu nieprzestrzegania wymagań Kodeksu pracy - informuje...

15.03.2016

Na świecie przybywa smutnych pracowników

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na globie. Już dziś na całym świecie cierpi na nią ponad 350 mln ludzi, w tym aż 1,5 mln...

15.03.2016